BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3403
Yilmaz v. Turkey

Učitelju nije dopušteno da preuzme posao zbog podataka o privatnom životu.

Aplikant, učitelj vjeronauke, uspješno je položio državni ispit za podučavanje religije u inostranstvu. Međutim, nije mu bilo dopušteno da preuzme funkciju primarno iz razloga što je sigurnosna provjera otkrila prakticiranje vjerskih islamskih praksi u njegovom domu.
Žalio se na osnovu člana 8. zbog toga što mu nije bilo dopušteno preuzeti posao zbog stvari iz privatnog života koje nisu vezane za njegovu sposobnost obavljanja posla.
- U predmetu se raspravljalo o primjenjivosti člana 8. Konvencije. Radi se o prvoj aplikaciji u kojoj je primjenjivost člana
8 razmatran sa aspekta “razloga” (za razliku od aspekta “posljedice”) koji je izložen i obrazložen u predmetu Denisov v. Ukraine [Veliko vijeće], br. 76639/11, 25. septembra 2018. godine. Naime, pitanje navodne povrede privatnog života u ovom predmetu je nastalo zbog primarnih razloga osporene odluke, a ne zbog njenih posljedica. Izbor pristupa je od značaja jer se prag ispitivanja ne primjenjuje na pristup koji se temelji na razlozima (vidi, nasuprot tome, primjena praga ispitivanja na pristupu zasnovanom na posljedicama u J.B. and Others v. Hungary (odluka), broj 45434/12, 27. novembar 2018. godine). Pogledajte paragrafe 38-41 presude.
- Vidi takođe privatni život javnog službenika - učitelja - i imperative javnih službi za podučavanje i obrazovanje: paragraf 47 presude.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije, te povreda člana 6. stav 1 zbog dužine postupka.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]