BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By Koni1
#2651
Molim Vas za pomoć. U javnoj ustanovi, u kojoj radim, priprema je za potpisivanje kolektivnog ugovora (za tri dana). Problem sa ovim ugovorom jeste taj, što bi jedan dio uposlenika imali manje plaće nego što ih imaju sada. U pregovaračkom timu se nalazi i sindikat koji nije na strani ovog dijela radnika i jednostavno ne mari za nas. Napominjem da bi se menadžmentu ustanove podigle plaće za najmanje 35%. Na koji način mi možemo sebe zaštiti? Trenutno nemamo ništa "na papiru", ali se bojim da će biti kasno kada se sve potpiše. Upućivali smo dopise pregovaračkom timu (zadnji je bio danas) i nismo dobili nikakav odgovor, ali nam je usmeno rečeno da će plate biti kakve su predvidjeli tj. manje. Hvala unaprijed
Murat Aksoy Protiv Turske

Murat Aksoy Protiv Turske Povreda čl. 5.1 i 10[…]

E.G. protiv Republic of Moldova

E.G. protiv Republic of Moldova Povreda članova […]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja