BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#826
Presuda kojom se optuženi oglašava krivim i kojom se optužba odbija

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
________________ ŽUPANIJA/KANTON
ŽUPANIJSKI/KANTONALNI SUD _____Poslovni broj: ______________________

_______ , _________ godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Županijski/kantonalni sud ________ , u vijeću sastavljenom od sudaca M. J., H. K. i S. P. , kao članova vijeća , uz sudjelovanje zapisničara B. P. , u kaznenom predmetu koji se vodi protiv optuženih M. B. zbog kaznenog djela razbojništva iz članka 289. stavak 2. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i H. P. zbog kaznenog djela prikrivanja iz članka 300. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : KZFBiH ) , a po optužnici Županijskog tužiteljstva ________ broj ________ od _________ godine , nakon održane javne glavne rasprave od ________ godine , u prisustvu optuženih M. B. i njegovog branitelja odvjetnika N. Đ. , H. P. i njegovog branitelja odvjetnika R. Z. i županijskog tužitelja iz ______ E. M. , donio je i javno objavio slijedeću


P R E S U D U


Premer optuženom :

P. H. , sin R. i majke H. , rođene B. , ________. godine u _______ , nastanjen u _______ , općina __________ , Bošnjak , državljanin BiH , pismen , završio 8 razreda O.Š. , vozač , zaposlen u ________ , oženjen , otac troje djece , srednjeg imovnog stanja , vojsku služio , ranije nekažnjavan , ne vodi se drugi postupak protiv njega , brani se sa slobode ,

Temeljem članka 344. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu : ZKPFBiH ) ,


ODBIJA SE OPTUŽBA

da je :

Nakon što je B. M. dana _______ godine u mjestu ______ , općina _______ , izvršio kazneno djelo razbojništva nad oštećenom H. M. i tom prilikom iz njene obiteljske kuće protupravno prisvojio 4 zlatna prstena , 3 zlatna i 2 srebrna lančića , 3 zlatne naušnice , 2 zlatne i 2 srebrne ogrlice , 2 zlatne narukvice i 5 zlatnih privjesaka , ukupne vrijednosti 6.300 KM , u dogovoru sa B. M. istom omogućio da prisvojeni zlatni nakit u drvenoj kutiji sakrije u podrumu kuće optuženog P. H. u sanduku za alat gdje je i pronađen od strane ovlaštenih djelatnika PU _____ prilikom pretresa kuće ,

čime da bi počinio kazneno djelo prikrivanja iz članka 300. stavak 1. KZFBiH .

Vezano za optuženog P. H. , temeljem članka 92. stavak 1. ZKP-a , troškovi ovog kaznenog postupka padaju na teret ovog suda .


Optuženi :

M. B. , sin S. i majke A. , rođene S. , rođen _______ godine u Mostaru , nastanjen na ______ , općina _______ , Bošnjak , državljanin BiH , pismen , završio srednju automehaničarsku školu , nezaposlen , neoženjen , slabog imovnog stanja , vojsku služio , ranije nekažnjavan , ne vodi se drugi postupak protiv njega , nalazi se u pritvoru u KPZ ________ od ________. godine ,


K R I V J E


što je :

Dana ________ godine oko 23,30 sati došao do obiteljske kuće H. K. u mjestu ______ , općina ________ , gdje je , znajući da H. K. nije kod kuće i smatrajući da u kući nema nikoga , prislonio jednu drvenu gredu na balkonsku ogradu , te se preko iste grede popeo na balkon , potom razbio staklo na balkonskim vratima kojom prilikom je posjekao desnu ruku , ušao u dnevni boravak a zatim ušao u spavaću sobu u kojoj je u tom trenutku spavala H. M. koja se probudila i počela vrištati i dozivati u pomoć , nakon čega joj je optuženi stavio ruku na usta naredivši joj da prestane sa dozivanjem u pomoć ili će je zaklati , a tom prilikom je iza pojasa izvadio nož koji je pljoštimice prislonio na M. vrat , pa kada je optuženi zatražio pare i zlato , što je ponovio više puta neprekidno držeći pritisnut nož na M. vratu , ista je , bojeći se za svoj život , pokazala optuženom da je njen zlatni i srebrni nakit u jednoj drvenoj kutiji u ormaru iste spavaće sobe , pa je optuženi uzeo i za sebe prisvojio istu kutiju u kojoj su bila 4 zlatna prstena , 3 zlatna i 2 srebrna lančića , 3 zlatne naušnice , 2 zlatne i 2 srebrne ogrlice , 2 zlatne narukvice i 5 zlatnih privjesaka , ukupne vrijednosti 6.300 KM , zaprijetio M. da ne smije nikoga zvati u pomoć niti prijaviti ovo što se desilo ili će je kasnije naći i ubiti , nakon čega je preko istog balkona skočio na zemlju i napustio lice mjesta , da bi potom otuđeni nakit sakrio u podrumu kuće P. H. u mjestu _____ , općina ______ , gdje je i pronađen od strane ovlaštenih djelatnika PU _______ prilikom pretresa kuće .

Dakle , uporabom sile protiv neke osobe oduzeo tuđe pokretne stvari s ciljem da njenim prisvajanjem pribavi sebi protupravnu imovinsku korist ,

čime je počinio kazneno djelo razbojništva iz članka 289. stavak 2. KZFBiH ,

pa ga sud , temeljem istog zakonskog propisa , uz primjenu članka 43. stavak 1. KZFBiH


O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam ) godina .

Temeljem članka 57. KZFBiH , u izrečenu kaznu zatvora se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru u trajanju od 86 dana .

Temeljem članka 212. stavak 3. ZKPFBiH , oštećena H. M. se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu .

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , optuženi je dužan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 1.350,00 (tisućutristopedeset ) KM i platiti na ime sudskog paušala iznos od 200,00 ( dvije stotine ) KM .


O b r a z l o ž e n j e


Optužnicom Županijskog tužiteljstva ______ broj ________ od _________ godine stavljeno je optuženom B. M. na teret izvršenje kaznenog djela razbojništva iz članka 289. stavak 2. KZFBiH , a na način opisan u izreci iste optužnice . Istom optužnicom je drugooptuženom P. H. bilo stavljeno na teret izvršenje kaznenog djela prikrivanja iz članka 300. stavak 1. KZFBiH na način opisan u izreci iste optužnice .

Na glavnoj raspravi od _______ godine , prije završne riječi , nadležni tužitelj je izjavio da odustaje od optužbe protiv optuženog P. H. za kazneno djelo prikrivanja iz članka 300. stavak 1. KZFBiH obrazlažući odustanak nedostatkom dokaza , pa je sud s toga u odnosu na optuženog P.H. donio odbijajuću presudu u smislu članka 344. stavak 1. točka 3. ZKPFBiH .

Optuženi B. M. se u ovom kaznenom postupku branio šutnjom , a u završnoj riječi njegov branitelj je osporavao validnost dokazne radnje prepoznavanja , kao i validnost osiguranja dokaza putem DNK vještačenja , te je ustvrdio da se temeljem izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću ustvrditi da je isti optuženi počinio predmetno kazneno djeo .

U dokaznom postupku su izvedeni dokazi tužiteljstva saslušanjem svjedoka oštećene H. M. , te saslušanjem vještaka financijske struke S. O. , vještaka za DNK ekspertize dr F. P. , vještaka medicinske struke dr V. J. , te vještaka za daktiloskopiju I. B. . Sud je izvršio uvid u zapisnik o očevidu PU ______ broj ________ od ________ godine i fotodokumentaciju lica mjesta , uvid u zapisnik o prepoznavanju lica PU _______ broj ________ od ________ godine , uvid u nalaz i mišljenje vještaka dr F. P. o izvršenoj DNK analizi , uvid u nalaz i mišljenje dr V. J. o povredama kod oštećene i optuženog , uvid u daktiloskopsko vještačenje vještaka I. B. , uvid u zapisnik o pretresu kuće P. H. od _______ godine , te izvod iz kaznene evidencije PU ______ na ime optuženog broj ________ od _______ godine .

Svjedokinja H. M. u svojoj izjavi navodi da je kritične prilike spavala u spavaćoj sobi , te da nije čula razbijanje stakla na balkonskim vratima od dnevnog boravka . Probudila se kada je nepoznata muška osoba ušla u njenu sobu i upalila svjetlo . Tada se „strašno prepala“ i na moment je vidjela tu osobu u kojoj prepoznaje optuženog B. M. , navodi da je imala osjećaj da se i ta muška osoba iznenadila kada je ugledala nju na krevetu , a ista osoba je reagirala dalje tako što je ugasio svjetlo , „skočio na nju na krevet“ , jednom rukom joj zatvorio usta jer je ona počela vrištati i dozivati u pomoć susjede , a drugom rukom joj je na vrat prislonio „nešto kao nož“ a isti predmet je bio metalni i oštrih ivica što je osjetila na vratu , a na vratu je kasnije imala trag od tog predmeta koji joj je zarezao kožu na vratu . Cijelo to vrijeme ta nepoznata osoba je ponavljala „gdje su pare , gdje je zlato , daj zlato“ prijeteći joj da će je zaklati ako ne prestane vikati i ako ne dadne pare i zlato . Plašeći se za život , „jer se već vidjela mrtvom“ , svjedokinja je uspjela reći da nema novaca a da nakit drži u ormaru u istoj sobi . Iako je svjetlo bilo ugašeno , svjedokinja tvrdi da se u sobi „dosta dobro vidjelo“ obzirom da je ispred kuže rasvjetni stub na kojem je bilo upaljeno svjetlo . Nepoznati napadač je počeo govoriti „pokaži , pokaži“ misleći na nakit , ona se od straha nije mogla ustati ali je pokazala rukom na dio ormara u kojem je bio nakit , napadač je otvorio gornji dio ormara , i iza veša našao kutiju s nakitom , rekao „je li to ovo“ , pa kada je ona odgovorila da jeste , rekao joj je prijetećim glasom da on odlazi da joj sada neće ništa ali da će je naći i ubiti ako bude zvala u pomoć ili nekom ispriča o ovom događaju . Kada je nepoznati napadač otišao , jedva je došla do telefona , nazvala je prvo muža , koji je bio poslom u ______ , pa je muž obavijestio policiju koja je ubrzo došla na lice mjesta i obavila očevid . Svjedokinja navodi da je na balkonskim vratima i po podu dnevnog boravka i njene spavaće sobe bilo tragova i kapi krvi , da je bilo krvi i po njenom vratu i spavaćici , te da misli da krv pripada napadaču koji se ozlijedio prilikom razbijanja stakla i ulaska u kuću . Ovi tragovi krvi su uzeti od osoba koje su vršile očevid u kući .

Nakon ovog događaja koji je na svjedokinju ostavio velike psihičke poslijedice od kojih ni do danas „ne smije ostajati sama u kući , budi se noću , povećan joj je krvni tlak i šečer“ išla je u policiju i kod tužitelja gdje je davala detaljan opis napadača onoliko koliko ga je vidjela i zapamtila, a koji opis u cijelosti odgovara optuženom . Jednom prilikom je pozvana u policijsku stanicu gdje je iza ogledala vršila prepoznavanje , pa je od 5 osoba „odmah poznala i pokazala na optuženog“ koji je imao broj 3 , a tom prilikom se od optuženog ponovno „toliko prepala da nije mogla stajati na nogama“ . Svjedokinja je i u sudnici očito sa velikim strahom i nelagodom gledala i kontaktirala sa optuženim , a izjasnila se da je upravo optuženi ona nepoznata osoba koja ju je kritične prilike napala i oduzela nakit iz njene kuće te je dodala „da ga nikad neće zaboraviti iako bi voljela da ga nikad nije ni vidjela“ .

Iz zapisnika o očevidu lica mjesta je razvidno da su prilikom vršenja očevida zatečeni tragovi krvi na rabijenom staklu na balkonskim vratima koja vode u dnevni boravak , da su tragovi krvi u vidu kapljica nađeni u dnevnom boravku , hodniku i spavaćoj sobi , da ih je bilo i na kragni spavaćice H. M. , i po krevetnoj posteljini njenog kreveta , ali i na više komada veša koji je nađen razbacan ispred ormara u spavaćoj sobi . Očevidna ekipa je skupila sve uzorke i fragmente zatečene krvi i iste pravilno pohranila u odgovarajuće epruvete i otopine radi DNK analize i analize krvne grupe osobe kojoj pripadaju ovi tragovi krvi .

Nakon što je optuženi nakon opsežne istrage , sačinjenog fotorobota , te izvršenog prepoznavanja lociran kao najvjerojatniji izvršitelj ovog kaznenog djela , od istog je uzeta krv radi analize , te je utvrđeno da je optuženi iste krvne grupe kao i osoba koja je ostavila krvave tragove na mjestu počinjenja djela , kao i da je sva krv nađena na licu mjesta iste krvne grupe kao i optuženi , odnosno AB krvne grupe sa negativnim faktorom .

DNK analiza je pokazala sa 100% sigurnosti da optuženi ima identičnu DNA strukturu sa osobom koja je ostavila krvave tragove na licu mjesta , a ovo je u svom vještačenju i nalazu decidno potvrdio i vještak dr F. P. , tako da je za sud potpuno nesporno utvrđeno da je optuženi osoba koja je izvršila predmetno kazneno djelo i ostavila krvave tragove na licu mjesta .

Tragovi papilarnih linija skinuti sa lakirane kutije u kojoj je nađen nakit odgovaraju u cijelosti papilarnim linijama kažiprsta i srednjaka desne ruke optuženog , te palca lijeve ruke optuženog , što je utvrđeno daktiloskopskim vještačenjem a što potvrđeuje nalaz i mišljenje vještaka grafologa I. B. .
Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke dr V. J. se vidi da rana na vratu oštećene H. M. potiče od nekog oštrog predmeta , „najvjerojatnije od oštrice nekog sječiva“ , te da se nije radilo o nekom većem pritisku oštrice ili povlačenju oštrice po vratu oštećene što bi ostavilo veće i dublje rezne rane , tako da ovaj opis karaktera i vrste povreda odgovara svjedočenju oštećene da joj je na vrat bio prislonjen i pritisnut nož . Prema nalazu i mišljenju istog vještaka od ______ godine , rana na desnoj nadlanici šake optuženog odgovara reznoj rani nastaloj djelovanjem nekog oštrog premeda koje može biti oštrica noža , žileta , stakla , a ista rana je u fazi zacjelivanja sa formiranom krastom koja odgovara starosti od oko mjesec dana .

Iz nalaza i mišljenja , te iskaza vještaka financijske struke S. O. sud je poprimio dokazanim da je vrijednost otuđenog nakita pobrojanog u izreci presude 6.300,00 KM .

Sud nije prihvatio tvrdnju obrane optuženog da je sa lica mjesta neispravno uzeta nađena krv radi kasnijih analiza jer se iz nalaza i mišljenja vještaka vidi da su uzeti uzorci podobni za ove vrste analiza , te da je bilo mogućno izvršiti kvalitetnu analizu kako krvne grupe , tako i DNK analizu .

Iz dokumentacije u spisu i naredbe za pretres kuće P. H. se vidi da je do izdavanja naredbe za pretres došlo po anonimnom pozivu nepoznatog građanina , da je pretres izvršen po naredbi suca za prethodni postupak , da su pretresu prisustvovala dva građanina svjedoka , da je pretres ovavljen u prisustvu P. H. koji nije imao nikakvih primjedbi na postupanje ovlaštenih osoba , tako da je i ova istražna radnja obavljena pravilno i zakonito i neosnovani su prigovori optuženog i njegovog branitelja u pogledu validnosti ovih dokaza . Prilikom pretresa je pronađena drvena kutija sa nakitom kojega je oštećena prepoznala kao njen nakit uz opasku da u kutiji nedostaju 2 zlatna prstena , jedan zlatni lančić i jedna zlatna narukvica .

Temeljem svih izvedenih dokaza , sud je utvrdio da je optuženi izvršio ovo kazneno djelo razbojništva , te da svi izvedeni dokazi , a posebno uporedna DNK analiza optuženikove krvi i krvi nađene na licu mjesta izvršenja djela , uporedna analiza krvne grupe kod optuženog i krvne grupe krvi nađene na licu mjesta , podudarni tragovi papilarnih linija sa kutije za nakit sa papilarnim linijama kod optuženog , nalaz dr V. J. o starosti i vrsti povrede na desnoj šaci i nadlanici kod optuženog , kao i prepoznavanje koje je na pravilan i zakonit način izvršila oštećena, nedvojbeno upućuju na optuženog kao počinitelja ovog kaznenog djela .

Na temelju prednje navedenih dokaza objektivne i subjektivne prirode , sud je siguran u svom zaključku da je u ovom postupku nedvojbeno dokazano da je optuženi B. M. uporabom sile uz korištenje opasnog oruđa prema oštećenoj H. M. od iste oduzeo zlatni i srebrni nakit naveden u izreci presude s ciljem da si pribavi protupravnu imovinsku korist , čime je isti takvim svojim radnjama ostvario sve bitne konstitutivne elemente kaznenog djela razbojništva iz članka 289. stavak 2. KZFBiH , pa ga je oglasio kribvim za isto kazneno djelo .

Opredjeljujući se za vrstu kaznene sankcije , sud je cijenio da u konkretnom slučaju nema mjesta bilo kakvom ublažavanju kazne , na što se u završnoj riječi „opreza radi“ pozivala obrana optuženog , nego je zbog načina izvršenja djela i poslijedica djela potrebno zbog same svrhe kažnjavanja a posebno iz razloga generalne prevencije optuženom izreći efektivnu vrstu sankcije predviđene za ovo kazneno djelo .

Cijeneći visok stupanj kaznene odgovornosti koja se ogleda i kroz sam donji prag zapriječene kazne zatvora od strane zakonodavca od najmanje 5 godina zatvora i jačine ugrožavanja zaštićenog dobra koja se ogleda u bezobzirnom i brutalnom postupanju prema oštećenoj koje je na oštećenu ostavilo očito izrazito negativan trag i poslijedice , okolnosti pod kojima je djelo počinjeno ( kada je otkriven u vršenju kaznenog djela teške krađe , optuženi se opredjeljuje za primjenu sile i za brutalno nasilje radi istog cilja ) , uporno negiranje izvršenja djela i pored postojanja objektivnih dokaza koji ga definiraju kao počinitelja ovog kaznenog djela , sud se opredijelio da optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od 8 godina smatrajući ovaj kvantum zatvorske kazne adekvatnim prednje pobrojanim okolnostima koje utiču na visinu kaznene sankcije . Pri tome , sud je cijenio da je najveći dio otuđenog nakita vraćen oštećenoj , a sud je cijenio i raniju nekažnjavanost optuženog kao olakotnu okolnost na njegovoj strani .

Temeljem članka 57. KZFBiH , u izrečenu kaznu zatvora ima se uračunati vrijeme od 86 dana koliko je optuženi proveo u pritvoru .

Temeljem članka 212. stavak 3. ZKPFBiH , oštećena H. M. je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu jer ista nije precizirala svoj imovinskopravni zahtjev u kojem ističe potraživanje prema optuženom na osnovu prertprljenog straha. , psihičkih bolova , poremećenog života i sl.

Temeljem članka 91. stavak 1. ZKPFBiH , okrivljeni je dužan snositi troškove ovog kaznenog postupka u iznosu od 1.350,00 KM koji se sastoji od isplaćene naknade vještaku financijske struke od 200,00 KM , vještaku za DNK ekspertizu od 600,00 KM , vještaku medicinske struke od 200,00 KM , te vještaku grafologu od 150,00 KM i platiti na ime sudskog paušala iznos od 200,00 KM . Određeujući visinu paušala sud je imao u vidu imovne mogućnosti optuženog koji je u stanju snositi ovaj paušalni trošak , kao i složenost i dužinu trajanja ovog kaznenog postupka .
Zapisničar Predsjednik vijeća
B.P. M.J.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH u roku od 15 dana od dana prijema presude u 4 primjerka .
Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke o troškovima
postupka i imovinskopravnom zahtjevu .


izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]