BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#348
USTAVNI SISTEM

­ Ustav BiH, Ustavi entiteta, Ustavi kantona u FBiH, Statut Brčko Distrikta.
­ Poslije ustava, dolazimo na zakone. Imamo državne zakone, federalne zakone, kantonalne zakone, zakone RS i zakone Brčko distrikta.
­ Nakon zakona idu propisi na nivou države, federalni propisi, kantonalni propisi, općinski propisi, propisi gradova.
­ Kada se spuštamo sa nivoa države na Federaciju kao entitet, imamo kantonalno uređenje federacije:
1. Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Bihaću
2. Posavski kanton sa sjedištem u Orašju (sjedište kantonalnog suda je u Odžaku)
3. Tuzlanski kanton sa sjedištem u Tuzli
4. Zeničko-dobojski kanton sa sjedištem u Zenici
5. Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Goraždu
6. Hercegovačko-neretvanski kanton sa sjedištem u Mostaru
7. Srednje-bosanski kanton sa sjedištem u Travniku (sjedište kantonalni suda je u Novom Travniku)
8. Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Širokom Brijegu
9. Sarajevski kanton sa sjedištem u Sarajevu
10. Kanton 10 sa sjedištem u Livnu

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]