BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5447
Službene novine Federacije BiH, broj 28/22
Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donosi


UREDBU O ZAŠTITI TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA


Član 1.
(Sadržaj)

Ovom uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje.

Član 2.
(Popis tradicionalnih i starih zanata)

Popis tradicionalnih i starih zanata po vrstama, koji se mogu obavljati u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) dat je u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.

Član 3.
(Školska sprema za obavljanje tradicionalnih i starih zanata)

(1) Za obavljanje tradicionalnih i starih zanata potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili školsku spremu višeg stepena od propisanog.

(2) Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola, odgovarajuća stručna sprema odnosno dopunski uslovi za obavljanje djelatnosti, ti uslovi moraju biti ispunjeni.

(3) Obrtnici koji obavljaju tradicionalne i stare zanate mogu, u skladu sa čl. 42. i 43. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Zakon), polagati majstorski ispit pred komisijom koju osniva srednja stručna škola ili ustanove za obrazovanje odraslih, koja je verificirana za te poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrtničkom komorom kantona.

(4) Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradicionalnih i starih zanata izdato do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov školske spreme.

(5) Obrtnicima koji su majstorski ispit položili po propisima koji su važili do dana početka primjene Zakona isti se priznaje u cijelosti.

Član 4.
(Prestanak važeće uredbe)

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12).

Član 5.
(Stupanje na snagu uredbe)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 477/2022
07. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.POPIS TRADICIONALNIH I STARIH ZANATABrojčana oznaka iz KDBiH 2010


Naziv tradicionalnog i starog zanata


A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
A/01.49


Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska
A/02.20


Sječa drva, iskorištavanje šuma: isključivo proizvodnja drvenog ugljena u šumi pod zemljom (na tradicionalan način)
C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10 – PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
C/10.32


Proizvodnja sokova od voća i povrća: proizvodnja sokova od voća i povrća; proizvodnja koncentrata; ...
C/10.39


Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća – isključivo na tradicionalni način): konzerviranje voća, plodova koštunjavog voća ili povrća zamrzavanjem, sušenjem, stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr.; proizvodnja prehrambenih proizvoda od voća ili povrća; proizvodnja džema, marmelade, voćnih želea i drugih pihtijastih masa; ...
C/10.61


Proizvodnja mlinskih proizvoda – isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, griza, prekrupe ili peleta od pšenice, raži, zobi, kukuruza (zrna) ili drugih žitarica;...
C/10.71


Proizvodnja kolača – isključivo po starim (tradicionalnim) receptima
C/10.83


Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada pržene kafe tucanjem – ali samo u dibeku ili avanu)
C/10.91


Proizvodnja pripremljene stočne hrane – isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): proizvodnja gotove hrane za životinje, uključujući koncentrate i dodatke hrane za životinje; ...
13 – PROIZVODNJA TEKSTILA
C/13.10


Priprema i predenje tekstilnih vlakana: pripremne radnje na tekstilnim vlaknima, predenje i proizvodnja pređe i konca za tkanje ili šivanje za prodaju ili daljnju proizvodnju; ...
C/13.20


Tkanje tekstila (na ručnom tkalačkom stanu): proiz. tkanina od pređe pamučnog tipa, vunenog tipa, od češljane vune ili od pređe svilenog tipa, uključujući mješavine, te od umjetne ili sintetičke pređe (polipropilen itd.); proiz. ostalih širokih tkanina od lana, ramije, konoplje, jute, lika i specijalne pređe; ...
C/13.30


Dovršavanje tekstila: bijeljenje i bojenje tkanina, osim vlastito proizvedenog tekstila i tekstilnih predmeta uključujući odjeću; ...
C/13.92


Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja gotovih proizvoda od bilo kojeg tekstilnog materijala: posteljina, stono, toaletno i kuhinjsko rublje; pokrivači, jorgani, jastuci, jastučići, umeci za kosu, ...
C/13.93


Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja tekstilnih prekrivača za pod (tepiha, ćilima, prostirki, hasura i otirača);

proizvodnja iglom rađenih prekrivača za pod od filca; ...
C/13.94


Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža: proizvodnja pletenica, užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to jesu li impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom; proizvodnja čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili konopca; proizvodnja raznih gajtana;...
C/13.94


Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža: proizvodnja proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže, odbojnici za brodove, jastuci za istovaranje, omče za teret, konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr.; ...
C/13.96


Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda: proizvodnja uzanih tkanina, uključujući i tkanine na osnovi bez potke, sastavljenih pomoću lijepljivih materijala; proizvodnja etiketa, značaka i dr.; proizvodnja ukrasnih predmeta: pletenice, rese, pomponi i dr.; ...
C/13.99


Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.: proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina ili čipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina; ...
14 – PROIZVODNJA ODJEĆE
C/14.13


Proizvodnja ostale vanjske odjeće: proizvodnja ostale odjeće izrađene od materijala, kao što su tkane, pletene ili heklane tkanine, netkani tekstil i dr. za muškarce, žene i djecu., šivene po mjeri; šivenje po mjeri uz naknadu; ...
C/14.19


Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću: proizvodnja šešira i kapa; proizvodnja ostalog pribora za odijevanje: rukavice, pojasevi, šalovi, mašne, kravate, mreže za kosu i dr.; proizvodnja pokrivki za glavu od krzna; ...
C/14.19


Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću: proizvodnja obuće od tekstilnog materijala bez dodatnih đonova;
C/14.20


Proizvodnja proizvoda od krzna: proizvodnja proizvoda od krzna: krznena odjeća i pribor, razni proizvodi od krzna: prostirke, nepunjeni jastuci, industrijske krpe za poliranje i dr.; spajanje krznenih odsječaka u druga oblika kao što su ploče, trake i dr.; ...
C/14.31


Proizvodnja pletenih i heklanih čarapa (isključivo ručni rad): proizvodnja čarapa, uključujući i kratke čarape, triko-čarape i hula-hop; ...
C/14.39


Proizvodnja ostale pletene i heklane odjeće (isključivo ručni rad): proizvodnja pletenih i heklanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda; ...
15 – PROIZVODNJA KOŽE I SRODNIH PROIZVODA
C/15.11


Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna: dorada i bojanje krzna
C/15.11


Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna: proizvodnja štavljene kože; proizvodnja semiširane, pergamentne, lakirane ili metalizirane kože; proizvodnja umjetne kože od kožnih otpadaka; proizvodnja umjetne kože na podlozi od prirodne kože; ...
C/15.12


Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i remenarskih proizvoda: proizvodnja kofera, ručnih torba i sličnih predmeta od kože, umjetne kože ili bilo kojeg drugog materijala, kao što su plastične folije, tekstilni materijali, vulkanfiber i karton, ako se primjenjuje ista tehnologija kao za kožu; proizvodnja nemetalnih kaiševa za satove; proizvodnja raznih proizvoda od kože i umjetne kože: pogonski kaiševi, zaptivke itd.; proizvodnja sedlarskih i saračkih proizvoda; ...
C/15.12


Proizvodnja putnih i ručnih torba i sličnih proizvoda, sedlarskih i remenarskih proizvoda: proizvodnja pokrovaca od kozje kostreti za pokrivanje konja i za prostiranje; proizvodnja od kostreti torbi, sagova; ...
C/15.20


Proizvodnja obuće: proizvodnja obuće, ali pravljene po mjeri uz naknadu ili po ugovoru; ...
16 – PRERADA DRVETA I PROIZVODA OD DRVETA I PLUTA, OSIM NAMJEŠTAJA; PROIZVODNJA PREDMETA OD SLAME I PLETARSKIH MATERIJALA
C/16.24


Proizvodnja ambalaže od drveta: proizvodnja buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta; ...
C/16.29


Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala: proizvodnja raznih proizvoda od drveta: drvene drške i dijelovi za alat, metle, četke i dr.; drveni kalupi za obuću i drvene vješalice; drveni pribor za kuhinjsku upotrebu; zidni i stojeći stalci za odijela i šešire; drvene statuete i ukrasi, marketarije i intarzije od drveta; drveni kovčežići i kutije za nakit, pribor za jelo i slični proizvodi; drvene špule, poklopci, bobine, kalemovi za konac i slični proizvodi od struganog drveta; ostali drveni proizvodi, ...
C/16.29


Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala: prerada prirodnog pluta i proizvodnja predmeta od pluta: podmetači, prostirači, zastori i dr.; proizvodnja proizvoda od prirodnog i aglomeriranog pluta; proizvodnja pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: podmetači, prostirači, zastori i dr.; proizvodnja korparskih proizvoda i pletarske robe; ...
18 – ŠTAMPANJE I UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
C/18.12


Ostalo štampanje: izrada kaligrafijom (lijepim pisanjem) različitih tekstova, dokumenata, brošura, .
20 – PROIZVODNJA HEMIKALIJA I HEMIJSKIH PROIZVODA
C/20.41


Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata: proizvodnja sapuna
C/20.53


Proizvodnja eteričnih ulja na bazi prirodnih mirisnih proizvoda: na tradicionalan način
22 – PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIČNIH MASA
C/22.19


Proizvodnja ostalih proizvoda od gume: proizvodnja gumenih čizama i potpetica i potplata, te ostali gumeni dijelovi obuće; ...
23 – PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA
C/23.13


Proizvodnja šupljeg stakla: proizvodnja boca i drugog ambalažnog stakla; proizvodnja obloga od stakla ili kristalnog stakla; proizvodnja čaša za piće i drugih proizvoda za domaćinstvo od stakla ili kristalnog stakla; ...
C/23.19


Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničke proizvode od stakla:

proizvodnja proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe; proizvodnja stakla za ručne i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni; proizvodnja staklenih predmeta za izradu bižuterije; proizvodnja staklenih izolatora i izolacijskog pribora; proizvodnja staklenih blokova za popločavanje; proizvodnja staklenih šipki, cijevi i dr.; ...
C/23.41


Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta: proiz. stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo ili toaletne svrhe; proiz. statueta i drugih ukrasnih predmeta od keramike; ...
C/23.49


Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike: proizvodnja keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda; proizvodnja keramičkih proizvoda koji nisu klasificirani na drugom mjestu; ...
C/23.70


Rezanje, oblikovanje i obrada kamena: sječenje, oblikovanje i obrada kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, za pokrivanje krovova i dr.; ...
C/23.99


Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.: proizvodnja sirove, nepečene cigle (ćerpič) i proizvoda od ćerpiča; ...
24 – PROIZVODNJA BAZNIH METALA
C/24.50


Livanje metala (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja polugotovih proizvoda i raznih odlivaka dobivenih procesom topljenja; ... https://www.anwalt-derbeste.de
C/24.54


Livanje ostalih obojenih metala (isključivo na tradicionalni način): livanje odlivaka od teških metala; livanje odlivaka od plemenitih metala; ...
25 – PROIZVODNJA GOTOVIH METALNIH PROIZVODA, OSIM MAŠINA I OPREME
C/25.29


Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda: proizvodnja spremnika, cisterni i sličnih metalnih posuda; umjetnička obrada kazandžijskih proizvoda; ...
C/25.50


Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha: kovanje (umjetničko); izrada konjskih potkovica i ploča i potkivanje konja; ...
C/25.61


Površinska obrada i presvlačenje metala: termička obrada metala; presvlačenje metala nemetalnim materijalima: plastificiranje, lakiranje, emajliranje i dr.; kaljenje, poliranje metala i dr; (kalajisanje, emajliranje i cinkovanje posuđa); ...
C/25.62


Mašinska obrada metala: struganje, proizvodnja raznih proizvoda po narudžbi, prema specifikaciji i umjetnička obrada metala struganjem; ...
C/25.62


Mašinska obrada metala: glodanje, proizvodnja raznih proizvoda po narudžbi, prema specifikaciji i umjetnička obrada metala glodanjem; ...
C/25.62


Mašinska obrada metala: oštrenje metalnih predmeta;
C/25.71


Proizvodnja sječiva: proizvodnja pribora za domaćinstvo: noževi, viljuške, kašike i dr.; proizvodnja različitih predmeta za sječenje: brijači i nožići za brijanje (žileti), makaze i aparati za šišanje kose, makaze za obrezivanje i kresanje granja i dr.; ...
C/25.71


Proizvodnja sječiva: proizvodnja sablji, mačeva, bajuneta itd.
C/25.72


Proizvodnja brava i okova: proizvodnja vješalica, klinova, držača i sl.; pričvrščivača na bazi metala; ...
C/25.91


Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posudaod čelika: proizvodnja sanduka od željeza ili čelika, kapaciteta do 30.0 l; proizvodnja čabrova, kanti, bačvi, vedara i dr.; ...
C/25.93


Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga: proizvodnja lanaca, osim lanaca za prenos energije; ...
C/25.99


Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.: proizvodnja metalnih proizvoda za domaćinstvo: tave i drugo neelektrično stono i kuhinjsko posuđe, stono ravno posuđe od baznih metala; ...
C/25.99


Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.: proizvodnja sefova, ormara i kasa, oklopnih vrata i dr.; izrada i popravak ručnih mlinova; umjetnička izrada raznih proizvoda od gvožđa, bakra i drugih metala; ...
30 – PROIZVODNJA OSTALIH PREVOZNIH SREDSTAVA
C/30.12


Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca: izgradnja jedrilica sa pomoćnim motorom ili bez njega; izgradnja motornih čamaca; izgradnja čamaca na napuhivanje; izgradnja ostalih čamaca za razonodu i sport: kajak, kanu, dr., ...
C/30.99


Proizvodnja ostalih prevoznih sredstava, d.n.: proizvodnja zaprežnih vozila
32 - PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA
C/31.03


Proizvodnja madraca: proizvodnja nosača madraca; proizvodnja madraca: madraci s oprugama, punjeni ili iznutra opremljeni nosećim materijalima, nepresvučeni madraci od pjenaste gume ili plastičnih masa; ...
C/31.09


Proizvodnja ostalog namještaja: dovršavanje namještaja, kao što je prskanje, bojenje, francusko poliranje, tapeciranje, presvlačenje, osim stolica i sjedala i dr.;..
32 – OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
C/32.12


Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda: proizvodnja obrađenih bisera; proizvodnja obrađenog dragog i poludragog kamena, uključujući i obradu kamena industrijske kvalitete i sintetičnog i rekonstituiranog dragog i poludragog kamena; obrada dijamanata; proizvodnja nakita od plemenitih metala ili baznih metala presvučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili u kombinaciji s drugim materijalima; proizvodnja zlatarskih predmeta od plemenitih metala ili baznih metala presvučenih plemenitim metalima: posuđe (plitko i duboko), pribor za jelo, predmeti za toaletnu upotrebu, kancelarijski predmeti, predmeti za religioznu upotrebu i dr.; graviranje na predmetima od baznih metala;...
C/32.20


Proizvodnja muzičkih instrumenata: proizvodnja muzičkih instrumenata sa žicama; proizvodnja duhačkih instrumenata; proizvodnja muzičkih instrumenata udaraljki; proizvodnja narodnih instrumenata (šargija, gusala, frula, ... ); ...
C/32.20


Proizvodnja muzičkih instrumenata: proizvodnja orgulja s cijevima i dirkama, uključujući i harmonije i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima; ...
C/32.40


Proizvodnja igara i igračaka: proizvodnja lutki i odjeće i pribora za lutke; proizvodnja igračaka u obliku životinja,...
C/32.50


Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora: ortopedska i protetska pomagala: štake, hirurški pojasevi i pojasevi za kilu, ortopedske cipele, udlage za priijelome, ...
C/32.91


Proizvodnja metala i četaka: proizvodnja metli, slikarskih četkica i četki, uključujući i one koje su sastavni dijelovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki, metli, metlica i dr.; proizvodnja četki za odjeću i obuću;...
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje natpisa, garnitura za ručno štampanje, pripremljenih traka za pisaće mašine i jastučića za žigove; ...
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja suncobrana i kišobrana, štapova za šetnju, dugmadi, kopči (drikera), patentnih zatvarača, nitni, čičak zatvarača i sl.; ...
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja lula za pušenje, mirisnih prskalica, termos boca, i drugih vakumskih predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu; ...
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja ručnih sita i rešeta
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja perika, umjetne brade, umjetnih obrva i dr.; ...
C/32.99


Ostala prerađivačka industrija, d. n.: proizvodnja svijeća, voštanica i dr.
33 – POPRAVAK I INSTALIRANJE MAŠINA I OPREME
C/33.11


Popravak proizvoda od metala: popravak čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika;
C/33.11


Popravak proizvoda od metala: održavanje i popravak oružja (starog lakog vatrenog oružja; lovačkog, sportskog i oružja za ličnu sigurnost i pripadajuće municije) ...
C/33.12


Popravak mašina: opšte mehaničko održavanje i popravak mašina
C/33.15


Popravak i održavanje brodova i čamaca: popravak i rutinsko održavanje koje se obavlja na suhom doku za remont brodova
C/33.17


Popravak i održavanje ostalih prevoznih sredstava: zaprežnih vozila; ...
C/33.19


Popravak ostale opreme: restauracijske usluge za orgulje i slične instrumente; ...
F – GRAĐEVINARSTVO
F/43.34


Bojenje i staklarski radovi: zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr.; ...
F/43.99


Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.: kopanje i izgradnja bunara
F/43.99


Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.: zidanje sa tulek krečom
H – PREVOZ I SKLADIŠTENJE
H/49.39


Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.: prevoz putnika zaprežnim vozilima
M – STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
74 – OSTALE STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
M/74.20


Fotografske djelatnosti (na tradicionalni način – bez upotrebe digitalne tehnologije): izrada fotografija za komercijalne svrhe i građane: portret fotografija za pasoše, škole, vjenčanja i dr.; fotografija za publicistiku, komercijalne, javne, modne, turističke i druge svrhe; fotografiranje iz vazduha; obrada filmova: razvijanje, umnožavanje ili uvećavanje s negativa koje su donijeli klijenti ili za potrebe filmske djelatnosti; izrada slajdova, preslikavanje, restauracija ili retuširanje starih fotografija; rad automata za fotografisanje;...
N – ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
N/81.22


Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata: čišćenje dimnjaka, kamina, peći, šporeta, peći za spaljivanje otpada, kotlova, ventilacijskih i ispušnih uređaja i dr., ...
R – UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
R/90.03


Umjetničko stvaralaštvo: restauriranje umjetničkih djela poput slika itd.
S – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
95 – POPRAVAK KOMPJUTERA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO
S/95.23


Popravak obuće i proizvoda od kože: popravak obuće i ostalih predmeta od kože; popravak čizama, cipela, kofera i sličnih predmeta i od drugih materijala; ...
S/95.24


Popravak namještaja i pokućstva: popravak, održavanje i usluge restauriranja ostalog namještaja; ...
S/95.25


Popravak satova i nakita: popravak satova
S/95.25


Popravak satova i nakita: popravak nakita
S/95.29


Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo: štimanje, popravak klavira i drugih muzičkih instrumenata (osim orgulja i istorijskih muzičkih instrumenata); popravak kišobrana; popravak ostalih predmeta za ličnu i upotrebu u domaćnstvu (popravak vaga);
96 – OSTALE LIČNE USLUŽNE DJELATNOSTI
S/96.02


Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje: pranje, podšišivanje i šišanje kose, kao i brijanje i potkresivanje brade


NAPOMENA:
Šifre djelatnosti su upisane u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]