BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#107
Ugovorene kamate

- Ove kamate se određuju ugovorom između ugovornih strana i teku od vremena kako su se ugovarači sporazumjeli.
- Stopa ugovorenih kamata ne može biti veća od kamatne stope koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju.
- Ugovaranje veće stope od dozvoljene ne čini ugovor ništavim jer se kamate dosuđuju do dozvoljenog iznosa.
- Ako je kamata ugovorena a nije određena stopa vrijedi kamata koja se plaća u mjestu ispunjenja na štedne uloge po viđenju.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]