BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#107
Ugovorene kamate

- Ove kamate se određuju ugovorom između ugovornih strana i teku od vremena kako su se ugovarači sporazumjeli.
- Stopa ugovorenih kamata ne može biti veća od kamatne stope koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju.
- Ugovaranje veće stope od dozvoljene ne čini ugovor ništavim jer se kamate dosuđuju do dozvoljenog iznosa.
- Ako je kamata ugovorena a nije određena stopa vrijedi kamata koja se plaća u mjestu ispunjenja na štedne uloge po viđenju.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj[…]

ZAKON O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI Republike Srp[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom po[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Re[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja