BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2604
UGOVOR O PRIJEVOZU

Ovim ugovorom se prijevoznik obavezuje da će prevesti na određeno mjesto neku osobu ili neku stvar s tim da će stvar čuvati za vrijeme prijevoza, a putnik odnosno pošiljalac stvari se obavezuje da za to isplati određenu naknadu.

Ugovor u o prijevozu u cestovnom saobraćaju je ugovoro kojim se prevozilac obavezuje da cestovnim prijevoznim sredstvom preveze određenu stvar od mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja i da u tom mjestu stvar preda primaocu ili drugom ovlaštenom licu koje primalac odredi, a pošiljalac se obavezuje da prevoziocu plati ugovorenu prevozninu .

Bitni elementi ugovora su predmet&cijena.

Po prirodi ovaj ugovor nije formalan, dvostranoobavezan je i teretan.U praksi se zaključuje pismeno izdavanjem tovarnog lista.

Tovarni list- je pismena potvrda zaključenog ugovora i dokaz da je prevoznik primio robu na prevoz.Tovarni list po pravilu nije prenosiv, ali se ugovorne strane mogu sporazumjeti da prevozilac izda Tovarni list koji ima karakteristike hartije od vrijednosti.www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]