Page 1 of 1

Ugovor o prijevozu

Posted: Thu Aug 02, 2018 7:09 pm
by pravnik
UGOVOR O PRIJEVOZU

Ovim ugovorom se prijevoznik obavezuje da će prevesti na određeno mjesto neku osobu ili neku stvar s tim da će stvar čuvati za vrijeme prijevoza, a putnik odnosno pošiljalac stvari se obavezuje da za to isplati određenu naknadu.

Ugovor u o prijevozu u cestovnom saobraćaju je ugovoro kojim se prevozilac obavezuje da cestovnim prijevoznim sredstvom preveze određenu stvar od mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja i da u tom mjestu stvar preda primaocu ili drugom ovlaštenom licu koje primalac odredi, a pošiljalac se obavezuje da prevoziocu plati ugovorenu prevozninu .

Bitni elementi ugovora su predmet&cijena.

Po prirodi ovaj ugovor nije formalan, dvostranoobavezan je i teretan.U praksi se zaključuje pismeno izdavanjem tovarnog lista.

Tovarni list- je pismena potvrda zaključenog ugovora i dokaz da je prevoznik primio robu na prevoz.Tovarni list po pravilu nije prenosiv, ali se ugovorne strane mogu sporazumjeti da prevozilac izda Tovarni list koji ima karakteristike hartije od vrijednosti.www.epravo.ba