BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Da li postoji mogucnost na osnovu odrzaja da parc[…]

Safonov and Safonova vs. Ukraine (br. 24391/10)[…]

Antia and Khupenia v. Georgia (br. 7523/10), 18.6.[…]

Boljević vs. Serbia

Boljević v. Serbia (br. 47443/14), 16.6.2020. Po[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja