BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ako je u posjedovnom listu ja jednom od 4 brata up[…]

SMJERNICE ZA POSTUPANJE U PARNIČNOM POSTUPKU SUD[…]

Da li postoji mogucnost na osnovu odrzaja da parc[…]

Safonov and Safonova vs. Ukraine (br. 24391/10)[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja