BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1174
Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o sudskoj policiji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 19/96 od 10.10.1996.g. i 37/04 od 10.07.2004.god.). Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH odgovoran je za upravljanje sudskom policijom. Predsjednik Vrhovnog je posebnim rješenjem poslove upravljanja sudskom policijom povjerio glavnom zapovjedniku odjeljenja sudske policije. Istim zakonom su utvrđena ovlaštenja sudske policije, ustrojstvo i sredstva za rad, prava i obaveze, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ustrojstvo i rad sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored Zakona, rad i organizaciju sudske policije uređuju Pravila o sudskoj policiji, Pravilnik o uniformi i oznakama sudske policije, Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački sudskog policajca (Službene novine Federacije BiH, br. 42/98), Uredbom o činovima službenika sudske policije FBiH (Sl.novine FBiH 11/07), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sudske policije, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.

Ovlaštenje:
- osiguranje informacija za sudove i tužilaštva;

- prinudno dovođenje svjedoka;

- prinudno dovođenje optuženih osoba;

- privođenje osuđenih osoba u organ za izvršenje sankcija;

- pružanje asistencija prilikom provođenje izvršenja sudskih odluka;

- sigurnost sudske zgrade, sigurnosti sudija i drugih djelatnika suda;

- održavanje reda u sudnici;

- izvršavanje drugih sudskih naloga;

Organizacija:
- 11 Odjeljenja sudske policije (10 u kantonima i jedan u Vrhovnom sudu F BiH);
- 26 Stanica sudske policije sa sjedištem u općinskim sudovima i Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu;
- 537 službenika sudske policije;
- Raspoloživa materijalno-tehnička sredstva (112 službenih vozila, 27 instaliranih video-nadzora, 14 rendgen aparata ze pregled prtljaga, 36 metal-detektorskih vrata, 66 ručnih metal detektora)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Zakonitost dokaza – Posebne istražne radnje […]

Zakonitost dokaza – vještačenje tra[…]

Zakonitost dokaza – uzimanje mikrotragova sa[…]

Uvjerenje o nekaznjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju Osuđivanost / Neo[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja