BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#120
SMRT DUŽNIKA ILI POVJERIOCA

- Smrću dužnika ili povjerioca obaveza ne prestaje, jer ona prelazi na nasljednike.
- Ovo pravilo ima izuzetke, u kojim slučajevima se obaveza gasi se njihovom smrću:
1) Ako je obaveza nastala s obzirom na lična svojstva ili lične sposobnosti dužnika – obaveza se gasi njegovom smrću, (npr. obaveza slikara da izradi portret);
2) Ako su povjerilac i dužnik izričito u ugovoru predvdijeli sa obaveza prestaje smrću jednoga od njih;
3) Ako je proroda pravnog odnosa takva da obaveza prestaje smrću jedne od ugovornih strana (npr. smrću primaoca izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju).
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja