Page 1 of 1

Smrt dužnika ili povjerioca

Posted: Wed Sep 09, 2015 1:00 pm
by pravnik
SMRT DUŽNIKA ILI POVJERIOCA

- Smrću dužnika ili povjerioca obaveza ne prestaje, jer ona prelazi na nasljednike.
- Ovo pravilo ima izuzetke, u kojim slučajevima se obaveza gasi se njihovom smrću:
1) Ako je obaveza nastala s obzirom na lična svojstva ili lične sposobnosti dužnika – obaveza se gasi njegovom smrću, (npr. obaveza slikara da izradi portret);
2) Ako su povjerilac i dužnik izričito u ugovoru predvdijeli sa obaveza prestaje smrću jednoga od njih;
3) Ako je proroda pravnog odnosa takva da obaveza prestaje smrću jedne od ugovornih strana (npr. smrću primaoca izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju).