BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4011
SIGURNOSNA PROVJERA STRANACA I PRAVO NA POŠTOVANjE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

član 8

Nema povrede tužiočevog prava na poštovanje privatnog i porodičnog života jer su pitanja kretanja i boravka stranaca, uključujući tu i sigurnosnu provjeru stranaca u zakonom predviđenoj proceduri, javni domen države i njenih organa.

Obrazloženje:

"Prava tužitelja zagarantovna članom 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, na čiju povredu ukazuje tužitelj i njegov punomoćnik, nisu povrijeđena na štetu tužitelja i to iz razloga što je pitanje kretanja i boravka stranaca javni domen države i njenih organa, pa je i sigurnosna provjera stranaca u zakonom predviđenoj proceduri, kao što je ova ne može se smatrati povredom navedenog prava, stoga Sud zaključuje da gore navedeni razlozi ne čine opravdanim pozivanje tužioca na povredu prava iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima."(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, U 7331/2011(3) od 4.11.2011. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]