BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4471
Sabalić protiv Hrvatske

14.1.2021. Povreda člana 3. u vezi sa članom 14. EK
Aplikantica je Pavla Sabalić, hrvatska državljanka.

Slučaj se odnosi na navode gđe Sabalić da su vlasti neadekvatno odgovorile na nasilni homofobni napad na nju.

Aplikanticu je 13. januara 2010. godine napao u zagrebačkom noćnom klubu muškarac M.M., kada je ona odbila njegova nabacivanja, nazivajući je lezbejkom. Snažno ju je udarao, dok je vikao “Sve bi vas trebalo ubiti!” i “Ja ću te ... ti, lezbejko!”. Zadobila je višestruke povrede po cijelom tijelu zbog kojih je liječena u bolnici.

Napadač je osuđen u prekršajnom postupku zbog kršenja javnog reda i mira i dobio je kaznu od 300 hrvatskih kuna (približno 40 eura).

Gospođa Sabalić, koja nije bila obaviještena o tom postupku, podnijela je krivičnu prijavu protiv
M.M. pred Državnim odvjetništvom, navodeći da je bila žrtva nasilnog zločina iz mržnje i diskriminacije.

Državno odvjetništvo pokrenulo je krivičnu istragu, ali je na kraju odbacilo krivičnu prijavu u julu 2011. godine, jer je M.M. već bio procesuiran u prekršajnom postupku, te bi njegovo krivično gonjenje stoga predstavljalo dvostruko vođenje postupka. Domaći sudovi su potvrdili ovakvu odluku Odvjetništva.

Pozivajući se na član 3 (zabrana nehumanog ili ponižavajućeg postupanja) u vezi s članom 14 (zabrana diskriminacije), gđa Sabalić se žali da se službeni odgovor na izvršeni napad, odnosno provedeni prekršajni postupak, nije bavio elementom zločina iz mržnje i da je doveo do nekažnjivosti njenog napadača. Također se pozvala na član 13. (pravo na efikasan pravni lijek).

Evropski sud je posebno utvrdio da se prekršajni postupak protiv aplikantičinog napadača nije bavio elementom krivičnog djela počinjenog iz mržnje i rezultirao je podrugljivom kaznom. Ovi nedostaci su predstavljali temeljni nedostatak postupka. Stoga bi bilo opravdano da su vlasti ukinule ili poništile prekršajni postupak i preispitale slučaju, umjesto što su odbacili krivičnu prijavu aplikantice na temelju dvostrukog vođenja postupka.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]