BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#538
ROKOVI

­ Postoje 2 vrste rokova:
1. zakonski – oni su prekluzivni i ne mogu se pomijerati
2. službeni - određuje ih službena osoba koja vodi postupak i on se može produžiti na molbu zainteresirane osobe koja se podnese molbu prije isteka roka ili 3 dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o ćemu se sačinjava službena zabilješka u spisu.
­ Rokovi se određuju na dane, mjesece i godine.
­ Teku od slijedećeg dana od dana prijema pismena.
­ Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan, ali na završetak utiče.


www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]