BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#538
ROKOVI

­ Postoje 2 vrste rokova:
1. zakonski – oni su prekluzivni i ne mogu se pomijerati
2. službeni - određuje ih službena osoba koja vodi postupak i on se može produžiti na molbu zainteresirane osobe koja se podnese molbu prije isteka roka ili 3 dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o ćemu se sačinjava službena zabilješka u spisu.
­ Rokovi se određuju na dane, mjesece i godine.
­ Teku od slijedećeg dana od dana prijema pismena.
­ Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan, ali na završetak utiče.


www.advokat.attorney

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem o[…]

Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja