Page 1 of 1

Rokovi

Posted: Fri Sep 25, 2015 8:34 am
by pravnik
ROKOVI

­ Postoje 2 vrste rokova:
1. zakonski – oni su prekluzivni i ne mogu se pomijerati
2. službeni - određuje ih službena osoba koja vodi postupak i on se može produžiti na molbu zainteresirane osobe koja se podnese molbu prije isteka roka ili 3 dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o ćemu se sačinjava službena zabilješka u spisu.
­ Rokovi se određuju na dane, mjesece i godine.
­ Teku od slijedećeg dana od dana prijema pismena.
­ Na početak rokova ne utiče nedelja i neradni dan, ali na završetak utiče.


www.advokat.attorney