BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#4102
Registracija samostalnog preduzetnika (S.P.)

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada ili opštine, tzv. registracioni organ, a na osnovu sljedeće dokumentacije:


Popunjen obrazac za registraciju preduzetnika SP-1 - može se preuzeti u zgradi Gradske uprave, ili elektronski
Ovjerena kopija lične karte - ovjerava se u opštini, uz taksu od 2 KM
Uvjerenje osnovnog suda - kojim se dokazuje da fizičkom licu nije izrečena pravosnažna zabrana obavljanja tražene djelatnosti
Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske - kojim se dokazuje da fizičko lice nema neizmirenih poreskih obaveza
Ugovor o osnivanju ortačke radnje - samo ukoliko su osnivači dva ili više fizičkih lica, sačinjava se i ovjerava kod notara, uz notarsku obradu
Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika - iznosi maksimalno 30 KM


Nakon davanja navedenih dokumenata na uvid, registracioni organ je dužan da u roku od dva dana donese rješenje o registraciji preduzetnika, ukoliko je sva dokumentacija ispravna.

Po prijemu rješenja ono se prilaže za izradu pečata, koja košta između 20 i 50 KM.

U roku od pet dana od dana izdavanja rješenja, preduzetnik je dužan da podnese prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa u Poreskoj upravi, a tom prilikom potrebno je dostaviti:


Popunjen obrazac prijave P2 - preuzima se u Poreskoj upravi ili elektronski
Rješenje o registraciji preduzetnika
Ovjerena kopija lične karte
Ugovor o vođenju poslovnih knjiga - ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige


Posljednji korak je, ponovo, u banci. Žiro račun se otvara na osnovu sljedećih dokumenata:


Rješenje o registraciji preduzetnika
Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga - dobija se u banci
Potvrda o registraciji poreskog obveznika


Bilo da se odlučite za D.O.O. ili S.P., ukoliko sve gore navedene korake obavite ispravno, proces registracije vaše privredne djelatnosti je završen. Koraci koji su vam preostali do početka poslovanja su fiskalizacija i eventualna PDV prijava, u slučaju da se za vašu privrednu djelatnost procijeni da će ostvarivati više od 50 000 KM godišnjeg prometa.
Naravno, obavezno je da svaka privredna djelatnost posjeduje zvaničnu adresu na kojoj će biti registrovana, a ukoliko vam baš to nedostaje, možemo vam pomoći našim paketima Virtual Office i Startup Office, koje možete pogledati na ovom linku.

Želimo vam da vas nikada više strah od administracije i gomile papira ne sputa, a vašoj ideji uspješan put od težnje do ostvarenja.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]