BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1185
Prekid zastarjelosti

Zastarjevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom drugom povjeriočevom radnjom koja mora biti u pisanom obliku, preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja obezbjeđenja ili ostvarenja potraživanja, osim ako povjerilac odustane od tužbe ili radnje koju je preduzeo. Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako povjeriočeva tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen ili ako izdejstvovana ili preduzeta mjera izvršenja ili obezbjeđenja bude poništena.

Kada je jednom došlo do prekida, zastarjelost ponovo teče iz početka i ne uračunava se ranije proteklo vrijeme prije nastupanja prekida.

Obavijest o poravnanju ili arbitraži je dovoljna za prekid roka zastarjelosti, iz razloga što se obavijest podvodi pod svaku drugu radnju povjerioca u pisanom obliku, preduzetu protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrđivanja, obezbjeđenja ili ostvarenja potraživanja, ali samo ako je ugovorena.


http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]