BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3995
OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA LICA ZAPOSLENA NA TERITORIJI FEDERACIJE BIH KOD POSLODAVCA NEREZIDENTA

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

član 4

Osnovica za obračun doprinosa za lica zaposlena na teritoriji Federacije BiH kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije BiH kao i za lica zaposlena na teritoriji Federacije kod humanitarne organizacije - nerezidenta Federacije BiH je njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od iznosa propisanog članom 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, ovisno o radnom mjestu odnosno nivou obrazovanja.

"Ko se smatra nerezidentnim poslodavcem? Da li je ista osnovica za doprinose i koliko iznosi: za lica zaposlena na teritoriji Federacije kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije iza lica zaposlena na teritoriji Federacije kod humanitarne organizacije - nerezidenta Federacije?

Osnovica za doprinose, u skladu sa st 2. i 3. člana 7. Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018 i 99/2019 - dalje: Zakon), za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije kao i za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod humanitarne organizacije - nerezidenta Federacije je njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona.

Nadalje, članom 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 64/2008, 81/2008, 98/2015, 6/2017, 38/2017 i 39/2018 - dalje: Pravilnik), propisano je da je mjesečna osnovica za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod humanitarne organizacije i ostalih pravnih ili fizičkih lica - nerezidenata Federacije njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od:

a) prosječne plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou obrazovanja zaključno sa srednjom stručnom spremom;

b) dvostruke prosječne plaće, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou obrazovanja zaključno sa visokom stručnom spremom;

c) trostruke prosječne plaće, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou postdiplomske stručne spreme.

Nerezidentni poslodavac je poslodavac čije se sjedište ne nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine u smislu odredaba Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 69/2017 i 17/2018).

Slijedom naprijed navedenog, osnovica za obračun doprinosa za lica zaposlena na teritoriji Federacije kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije kao i za lica zaposlena na teritoriji Federacije kod humanitarne organizacije - nerezidenta Federacije je njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od iznosa propisanog članom 4. Pravilnika, ovisno o radnom mjestu odnosno nivou obrazovanja."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-10578/19 od 6.1.2020. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]