BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#965
Optužnica – teška tjelesna povreda

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - ________
Sarajevo, ________


OPĆINSKOM SUDU U ________
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što je:

Dana _______, u ulici _______, na području Županije _______, nakon kratke prepirke s oštećenim _______, imenovanog uhvatio za prsa, odgurnuo i oborio na zemlju, potom iz prtljažnika svog PMV marke _______ koje se nalazilo u neposrednoj blizini uzeo željeznu bejzbol palicu dužine oko jednog metra, te istom u više navrata snažno udarao oštećenog _______ u predjelu obje noge, sve u namjeri da ga teško tjelesno ozljedi, kojom prilikom je oštećeni zadobio teške tjelesne ozljede u vidu višestrukog otvorenog prijeloma obje potkoljenične kosti s unutarnjim krvarenjem, od kojih mu je život doveden u opasnosti.

Dakle, drugog teško tjelesno ozlijedio usljed čega je doveden u opasnost život ozlijeđenog.

Čime je počinio kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda iz članka 172. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).


PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju:

- Oštećeni _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak sudske medicine _______ nastanjen na adresi_______.


2. Da se u dokaznom postupku uzmu na uvid i pročitaju:

- Zapisnik o očevidu PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o prepoznavanju osobe PU _______ broj _______ od _______,
- Ljekarsko uvjerenje UKC _______ broj _______ od _______,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______.

3. Predlažemo da se od osumnjičenog, u smislu odredbe članka 78. KZ-a FBiH, oduzme željezna bejzbol palica dužine oko jednog metra, a kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje kaznenog djela.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da je osumnjičeni _______ počinio kazneno djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret i to na način što je kritičnog dana, nakon prethodne svađe s oštećenim _______, pomoću željezne bejzbol palice imenovanoga više puta snažno udarao u predio donjih ekstremiteta. Tom prilikom, oštećeni je zadobio teške tjelesne ozljede, a koje su dovele do unutarnjeg krvarenja, usljed čega mu je i život bio doveden u opasnost. Ovi navodi posebno proizilaze prije svega iz iskaza oštećenog koji od ranije poznaje optuženog i s njim je u svađi duži vremenski period, potom saslušanih svjedoka _______ koji su svi neposredni očevici događaja, kao i objektivnih dokaza, u prvom redu zapisnika o prepoznavanju osoba, uz nalaz i mišljenje vještaka iz oblasti sudske medicine kojim su konstatirane povrede kod oštećenog i to kako po vrsti, tako i po načinu zadobijanja istih.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice:

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______ broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju oštećenog _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o očevidu PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o prepoznavanju osobe PU _______ broj _______ od _______,
- Ljekarsko uvjerenje UKC _______ broj _______ od _______,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________


Izvor: advokat

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]