BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1121
Održan seminar na temu „Upravljanje sudskim postupkom“

Jučer je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) u Banja Luci održan seminar na temu „Upravljanje sudskim postupkom“. Seminar je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om RS u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ koji finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

Svrha seminara bila je unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju kako bi se dužina trajanja postupka, odnosno rješavanje predmeta sveli na razuman rok te time povećala efikasnost pravosuđa. Uvodni dio bio je posvećen osnovnim principima upravljanja vremenom te planiranju vremena i najčešćim greškama u organizaciji radnog vremena. Oslanjajući se na diskusiju i utvrđene probleme, drugi dio seminara se odnosio na rješavanje predmeta u razumnom roku i analizu postojećeg stanja u pogledu trajanja sudskih postupaka u sudovima u BiH. Na kraju su također predstavljeni instrumenti i metode za efikasno upravljanje sudskim postupkom, dileme u primjeni odredbi o odgađanju i odlaganju ročišta kao i efektivna komunikacija i korištenje tehnologije s ciljem poboljšanja upravljanja sudskim postupkom.

Unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom jedna je od aktivnosti projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“. S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju. Jedan od glavnih zadataka koji se stavlja pred sudije je donošenje odluka u razumnom roku, i u tom smislu, mogućnost efikasne organizacije i korištenja vremena koje imaju na raspolaganju tokom svog radnog vremena.

Predavači na ovom seminaru su bili gđa Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru i g. Ljiljan Veselinović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a učesnici su bile sudije koji rade na rješavanju prvostepenih parničnih predmeta kao i sudije koje rade na drugim referatima i žele unaprijediti svoj rad i produktivnost.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

izvor: https://www.advokat.attorney/

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]