BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2013
Obavezan sadržaj plana reogranizacije privrednog drustva

1. Plan reorganizacije obavezno sadrži:
1. oblik, firmu i sjedište društava učesnika i društava sljednika;
2. vlasnička prava dioničara ili članova društava prethodnika u društvu sljedniku;
3. opis, procjenu i raspodjelu imovine i obavezu društava prethodnika koji se prijenose na društvo sljednika sa izvještajem revizora;
4. datum od kojeg će vlasnici dionica ili udjela društva sljednika moći učestvovati u dobiti i uvjete koje utiču na to pravo;
5. datum od kojeg će se poslovi društva prethodnika računovodstveno iskazivati za društva sljednika.
2. U slučaju podjele društva, uz elemente iz stava (1) ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži i sljedeće dodatne elemente:
1. omjer zamjene prava;
2. uvjete alokacije dionica ili udjela i iznos isplata u novcu;
3. prava u društvima sljednicima koja pripadaju vlasnicima dionica ili udjela podijeljenog društva koji su sadržavali posebna prava, kao i vlasnicima drugih vrijednosnih papira podijeljenog društva;
4. opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prijenose na svako društvo sljednika.

www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]