BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2013
Obavezan sadržaj plana reogranizacije privrednog drustva

1. Plan reorganizacije obavezno sadrži:
1. oblik, firmu i sjedište društava učesnika i društava sljednika;
2. vlasnička prava dioničara ili članova društava prethodnika u društvu sljedniku;
3. opis, procjenu i raspodjelu imovine i obavezu društava prethodnika koji se prijenose na društvo sljednika sa izvještajem revizora;
4. datum od kojeg će vlasnici dionica ili udjela društva sljednika moći učestvovati u dobiti i uvjete koje utiču na to pravo;
5. datum od kojeg će se poslovi društva prethodnika računovodstveno iskazivati za društva sljednika.
2. U slučaju podjele društva, uz elemente iz stava (1) ovog člana, plan reorganizacije obavezno sadrži i sljedeće dodatne elemente:
1. omjer zamjene prava;
2. uvjete alokacije dionica ili udjela i iznos isplata u novcu;
3. prava u društvima sljednicima koja pripadaju vlasnicima dionica ili udjela podijeljenog društva koji su sadržavali posebna prava, kao i vlasnicima drugih vrijednosnih papira podijeljenog društva;
4. opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prijenose na svako društvo sljednika.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]