BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#1195
Lista zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama

U prilogu možete preuzeti listu zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama.

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/l ... ninama.pdf

U linku iznad možete naći listu, koja pored podataka o zemljama sa kojima nema reciprociteta u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži i podatke o zemljama sa kojima postoji reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u zemljama sa kojima je taj reciprocitet ograničen posebnim uvjetima.

Informacije preuzete sa: https://advokat-prnjavorac.com
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja