BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#1195
Lista zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama

U prilogu možete preuzeti listu zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama.

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/l ... ninama.pdf

U linku iznad možete naći listu, koja pored podataka o zemljama sa kojima nema reciprociteta u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži i podatke o zemljama sa kojima postoji reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u zemljama sa kojima je taj reciprocitet ograničen posebnim uvjetima.

Informacije preuzete sa: https://advokat-prnjavorac.com

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]