Page 1 of 1

Lista zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva

Posted: Thu Aug 25, 2016 4:47 pm
by pravnik
Lista zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama

U prilogu možete preuzeti listu zemalja sa kojim FBiH ima reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama.

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/l ... ninama.pdf

U linku iznad možete naći listu, koja pored podataka o zemljama sa kojima nema reciprociteta u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži i podatke o zemljama sa kojima postoji reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u zemljama sa kojima je taj reciprocitet ograničen posebnim uvjetima.

Informacije preuzete sa: https://advokat-prnjavorac.com