BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2421
Lista odgovornosti u dionickom drustvu

1. Predsjednik i članovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo ako su suprotno odredbama ovog zakona, statuta dioničkog društva i odlukama skupštine:
1. vratili uplate dioničarima;
2. dioničarima isplatili dividendu;
3. vlasnicima obveznica dioničkog društva isplatili kamatu;
4. upisali, sticali ili otkupljivali dionice;
5. prodavali imovinu društva;
6. vršili plaćanja nakon što je dioničko društvo postalo nesolventno;
7. produžavali rokove vraćanja kredita dioničkom društvu;
8. izdavali dionice na osnovu uvjetnog povećanja osnovnog kapitala.
2. Dioničko društvo može odustati od potraživanja iz stava (1) ovog člana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dioničara koji posjeduju najmanje 10% dionica sa pravom glasa.

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja