BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3954
Kukhalashvili and others v. Giorgia (aplikacije br. 8938/07 i 41891/07) od 02. aprila 2020. godine

U presudi Vijeća u predmetu Kukhalashvili i drugi protiv Gruzije jednoglasno je zaključeno da je postojala:

povreda člana 2. (pravo na život) Evropske konvencije o ljudskim pravima u procesnom i materijalnom aspektu.

Predmet se odnosi na smrt srodnika aplikanata koja je nastupila tokom policijske akcije za okončanje nereda u zatvoru u kojem su srodnici aplikanata bili zatvoreni.

Sud je prije svega utvrdio različite propuste u istrazi vlasti o okolnostima u kojima su snage za suzbijanje nereda zaustavljale izgrede u zatvoru, kojom prilikom su ubijeni srodnici aplikanata. Primjerice, inicijalne istražne korake poduzela je ista ustanova, zatvorsko odjeljenje, koja je naredila i provela mjere za suzbijanje nereda.

Sud je također utvrdio da, iako su službenici za provođenje zakona možda opravdano donijeli odluku o upotrebi smrtonosne sile u slučaju kada su zarobljenici pucali iz vatrenog oružja tokom nereda, razina korištene sile nije bila apsolutno neophodna. To se pokazalo, između ostalog, u nedostatku odgovarajućeg planiranja reakcije policijskih snaga na pobunu u zatvoru, činjenicu da je upotreba smrtonosne sile bila neselektivna i pretjerana, i zato što vlasti nakon provedene akcije nisu uspjele pružiti odgovarajuću medicinsku pomoć zatvorenicima.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]