BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3954
Kukhalashvili and others v. Giorgia (aplikacije br. 8938/07 i 41891/07) od 02. aprila 2020. godine

U presudi Vijeća u predmetu Kukhalashvili i drugi protiv Gruzije jednoglasno je zaključeno da je postojala:

povreda člana 2. (pravo na život) Evropske konvencije o ljudskim pravima u procesnom i materijalnom aspektu.

Predmet se odnosi na smrt srodnika aplikanata koja je nastupila tokom policijske akcije za okončanje nereda u zatvoru u kojem su srodnici aplikanata bili zatvoreni.

Sud je prije svega utvrdio različite propuste u istrazi vlasti o okolnostima u kojima su snage za suzbijanje nereda zaustavljale izgrede u zatvoru, kojom prilikom su ubijeni srodnici aplikanata. Primjerice, inicijalne istražne korake poduzela je ista ustanova, zatvorsko odjeljenje, koja je naredila i provela mjere za suzbijanje nereda.

Sud je također utvrdio da, iako su službenici za provođenje zakona možda opravdano donijeli odluku o upotrebi smrtonosne sile u slučaju kada su zarobljenici pucali iz vatrenog oružja tokom nereda, razina korištene sile nije bila apsolutno neophodna. To se pokazalo, između ostalog, u nedostatku odgovarajućeg planiranja reakcije policijskih snaga na pobunu u zatvoru, činjenicu da je upotreba smrtonosne sile bila neselektivna i pretjerana, i zato što vlasti nakon provedene akcije nisu uspjele pružiti odgovarajuću medicinsku pomoć zatvorenicima.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]