BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2077
Izvjestaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplacenih dionica

1. Osnivači su obavezni objaviti izvještaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih dionica najmanje u jednim domaćim dnevnim novinama u roku osam dana od dana prijema rješenja Komisije kojim se utvrđuje da je emisija dionica uspjela.
2. Izvještaj iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži:
1. ime i prezime ili firmu i adresu prebivališta ili sjedišta upisnika dionica;
2. klasu, broj i nominalnu vrijednost upisanih dionica;
3. podatke o načinu i roku plaćanja upisanih dionica;
4. iznos uplaćen pri upisu dionica;
5. popis i procijenjenu vrijednost stvari i prava kojima su plaćene upisane dionice;
6. cijenu dionice prilikom emisije.

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem o[…]

Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja