BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#110
DJELJIVE OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

- Najčešće obigaciono-pravni odnos nastaje između jednog povjerioca i jednog dužnika. Međutim, ponekad pravni odnos nastaje između dva ili više povjerioca s jedne strane i dva ili više dužnika s druge strane. U takvom slučaju se radi o pluralističkim obavezama.
- Pluralističke obaveze mogu biti:
a) Djeljive – više dužnika obavezu dijele na jednake dijelove tako da jedan dužnik odgovara za samo svoj dio obveze. Ako na povjerilačkoj strani ima više lica a ništa drugačije nije dogovoreno postojeće potraživanje se dijeli između njih na jednake dijelove, a to znači da svaki od njih ima pravo zahtijevati samo dio obveze.
b) Nedjeljive – su takve kod kojih su činidbe kvantitativno nedjeljive, tako da se ne mogu ispuniti u dijelovima, I svaki od povjerilaca može zahtjevati samo ipunjenje cijelog potraživanja, odnosno dužnik je obavezan ispuniti cijelu obavezu.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]