BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4499
Član 749. st. (1) i (2) Zakona o obligacionim odnosima

Član 948. stav (3) Zakona o obligacionim odnosima

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ISPLAĆENA RADNIKU PO OSNOVU OSIGURANJA OD NESRETNOG SLUČAJA (UGOVORENOG KAO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI) URAČUNAVA SE U IZNOS ŠTETE KOJU MU POSLODAVAC DUGUJE IZ OSNOVA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU I TAKVO URAČUNAVANJE VRŠI SE SAMO KADA JE POSLODAVAC UGOVARATELJ I UPLATITELJ PREMIJE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 51 0 P 073062 15 Rev od 14.2019. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]