BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3285
Član 48. KZ BiH

„Nepokrivenost“ državne granične linije (granice) ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost učinitelja krivičnog djela krijumčarenja osoba iz člana 189. KZ BiH.Iz obrazloženja:

U pobijanoj presudi sud kao otežavajuću okolnost optuženom uzima „nepokrivenost državne granične linije“. Kako se radi o primjeni opštih pravila iz člana 48. stav 1. KZ BiH u kojima se konkretno ne navode koje su to olakšavajuće, a koje otežavajuće okolnosti, sud je u obavezi da to sam procijeni. U konkretnom slučaju predmetna otežavajuća okolnost može se procjenjivati jedino u sklopu „okolnosti pod kojim je djelo učinjeno“ i te okolnosti neovisno od njihove heterogenosti moraju se subjektivno vezati za učinioca krivičnog djela ukoliko su pratile izvršenje krivičnog djela, tako da se na štetu optuženog ne mogu uzeti okolnosti ukoliko država u dovoljnoj mjeri nije obezbijedila svoje granice.

(Iz presude Suda BiH, broj Kž-132/04 od 20.11.2004.godine)

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

Dostavnica

Da li je dostavnica dio spisa predmeta i da li str[…]

Guz Vs. Poland

Guz Vs. Poland (br. 965/12), 15.10.2020. Povreda[…]

Akbay and Others vs. Germany Povreda člana 6 &se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja