Page 1 of 1

Clan 48 KZ BiH

Posted: Sat Jun 22, 2019 11:51 am
by pravnik
Član 48. KZ BiH

„Nepokrivenost“ državne granične linije (granice) ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost učinitelja krivičnog djela krijumčarenja osoba iz člana 189. KZ BiH.Iz obrazloženja:

U pobijanoj presudi sud kao otežavajuću okolnost optuženom uzima „nepokrivenost državne granične linije“. Kako se radi o primjeni opštih pravila iz člana 48. stav 1. KZ BiH u kojima se konkretno ne navode koje su to olakšavajuće, a koje otežavajuće okolnosti, sud je u obavezi da to sam procijeni. U konkretnom slučaju predmetna otežavajuća okolnost može se procjenjivati jedino u sklopu „okolnosti pod kojim je djelo učinjeno“ i te okolnosti neovisno od njihove heterogenosti moraju se subjektivno vezati za učinioca krivičnog djela ukoliko su pratile izvršenje krivičnog djela, tako da se na štetu optuženog ne mogu uzeti okolnosti ukoliko država u dovoljnoj mjeri nije obezbijedila svoje granice.

(Iz presude Suda BiH, broj Kž-132/04 od 20.11.2004.godine)