BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#86
ZNAČAJ FORME ZA PUNOVAŽNOST UGOVORA

Ugovori su u pravilu neformalni. Osim zakonom propisane forme same stranke mogu ugovoriti formu. Ako je forma propisana zakonom tada ugovor mora biti sačinjen u toj formi , u suprotnom ne proizvodi pravno dejstvo. Odnosno takav pravni posao je ništav. Ovakav ugovor koji nije sačinjen u zakonom propisanoj formi neće konvalidirati čak i ako su obaveze iz takvog ugovora ispunjene u cjelosti. Ono što je dato po osnovu ništavog ugovora mora se vratiti- pravilo restitucije. Ako nije moguće vraćanje daje se cijena stvari u vrijeme presuđenja. Ako je forma ugovorena time nije izričito određeno da punovažnost ugovora zavisi od ugovorene forme. Dakle propuštanje forme u ovom slučaju neće uticati na punovažnost ugovora ako su obje strane obaveze iz ugovora ispunile u cjelosti. Ovaj ugovor se ispunjenjem može konvalidirati.

http://www.advokat.attorney

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]