BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
By Ariela
#3871
Pozdrav,

Zanima me da li postoji mogućnost, te ako da na koji način, da se iz dosadašnjeg zk uloška otpišu neke čestice koje bi se kao jedine upisale u novoformirani novi zk uložak?
Konkretno, sada u vlasničkom listu piše sljedeće: popisni list (A) 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5 - za svaku tu česticu piše veličina i akt kojim je izvršen upis; vlasnički list (B) navodi suvlasnike i njihove udjele, u teretovnici (C) nema tereta.
U katastru se jasno vidi kome od suvlasnika pripada koja od ovih čestica. Jedan od suvlasnika ima potencijalnog kupca koji želi izdvajanje čestica 1702/4 i 1702/5 u zaseban vlasnički list u kojem će se on nakon kupnje navoditi kao jedini vlasnik (ili da suvlasnik prije kupnje zatraži otpis tih čestica iz sadašnjeg zk izvatka i pripis u novoformirani zk uložak, pa time i izvadak). Suvlasnici su na česticama 1702/4 i 1702/5 dobili rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju kuće, ali potencijalni kupac strahuje da neće dobiti građevinsku dozvolu ako u zk izvatku pored sebe ima navedene i druge suvlasnike. Za sada toliko, a po potrebi ću dodatno objašnjavati. Hvala.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]