BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#92
ZELENAŠKI UGOVOR

- Zelenaški ugovor je dvostrano-obvezni teretni ugovor, kojim jedna ugovorna strana ugovara za sebe ili treće lice nesrazmjernu imovinsku korist zloupotrebljavajući stanje nužde, teško materijalno stanje, nedovoljno iskustvo, lakomislenost ili zavisnost druge strane.
- Dakle, za postojanje zelenaškog ugovora zahtjevaju se sljedeće predpostavke:
1) Da je vrijednost preuzetih međusobnih obaveza u očitom nesrazmjeru (npr. izrazito niska cijena u odnosu na stvar koja se kupuje);
2) Da je na ovaj nesrazmjer iskorištena strana pristala zbog nekih povoljnih okolnosti, koje mogu biti:
a) zbog stanja nužde (npr. potreba liječenja),
b) zbog teškog materijalnog stanja (uzrokovanog npr. nezaposlenošću),
c) zbog lakomislenosti,
d) zbog zavisnosti prema drugoj strani (zelenašu).
- Poenta je u zloupotrebi tih okolnosti u cilju postizanja nesrazmjerne imovinske koristi.
- Ovakvi ugovori suprotni su moralu društva, te su samim tim ništavi.
- Oštećena strana može putem suda tražiti da se njegova obaveza smanji na pravičan obim, dakle da ugovor opstane uz takvu izmjenu. Ovakav zahtjev oštećena strana se može podnjeti u toku od 5 godina od dana zaključenja ugovora.

Izvor: Attorney

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]