BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#478
ZAVRŠETAK GLAVNOG PRETRESA

Nakon završnih riječi sudija, odnosno predsjednik vijeća objavljuje da je glavni pretres završen, a sud se povlači na vijećanje i glasanje radi donošenja presude.
Prema tome, nakon završnih riječi i objave da je glavni pretres završen mora se donijeti presuda, jer više ne postoji zakonska mogućnost ponovnog otvaranja glavnog pretresa.
Povlačenje suda na vijećanje i glasanje radi donošenja presude u smislu ove odredbe znači da se ova procesna radnja obavlja u prisustvu sudije pojedinca, odnosno članova vijeća i zapisničara. Zbog toga se sud može povući u posebnu prostoriju namijenjenu za donošenje odluka ili ostati u sudnici iz koje će udaljiti stranke, branioca i publiku do izricanja i objavljivanja presude.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]