BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#467
ZAPISNIK O GLAVNOM PRETRESU

Uobičajeno je da se zapisnik o glavnom pretreseu vodi pisanjem na kompjuteru.
U taj zapisnik se unosi cijeli tok glavnog pretresa sa svim detaljima preduzetih procesnih radnji.
Također se u zapisnik o glavnom pretresu unosi potpuna izreka, ta izreka predstavlja izvornik.
Ako je doneseno rješenje o pritvoru i to rješenje se unosi u zapisnik.

https://forum.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]