BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#467
ZAPISNIK O GLAVNOM PRETRESU

Uobičajeno je da se zapisnik o glavnom pretreseu vodi pisanjem na kompjuteru.
U taj zapisnik se unosi cijeli tok glavnog pretresa sa svim detaljima preduzetih procesnih radnji.
Također se u zapisnik o glavnom pretresu unosi potpuna izreka, ta izreka predstavlja izvornik.
Ako je doneseno rješenje o pritvoru i to rješenje se unosi u zapisnik.

https://forum.ba

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

Pasquini vs. San Marino

Pasquini v. San Marino (no. 2) (br. 23349/17), 2[…]

Napotnik protiv Rumunije

Napotnik protiv Rumunije Nema povrede člana 1[…]

Špoljar i Dječji vrtić Pčelice protiv Hrv[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja