BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3812
Zakonska ograničenja kontakata osuđenika sa spoljnjim svijetom, naročito sa porodicom

Chernenko and Others v. Russia (dec.),
br. 4246/14 i 4 drugi
5. februar 2019 (pismeno izrađena 7. mart 2019)

Žalbe osuđenika na doživotni zatvor na zakonska ograničenja njihovog kontakta sa spoljnim svijetom, posebno porodičnih posjeta (vidi Khoroshenko v. Russia [Veliko vijeće] 2015).
Razjašnjenje dva elementa koje aplikanti trebaju da dokažu da bi potvrdili da zatvorenici koji se žale na nedostatak porodičnih posjeta uživaju status "žrtve": da on / ona ima rođake / druge osobe sa kojima on / ona zaista želi da / pokušava da održi kontakt i da je on / ona optimizirao korištenje postojećeg prava na posjete (vidi paragraf 45 presude).
Doživotni zatvorenici koji nisu neposredno pogođeni zakonskim ograničenjima na porodične posjete u odsustvu stvarnih pokušaja održavanja kontakta ili u slučaju manje čestih posjeta nego što je dozvoljeno. Neprihvatljiva aplikacija zbog očigledne neosnovanosti.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]