BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By LegaForum
#4020
ZAHTJEV DA SE UKLONI OPASNOST OD ŠTETE
Zakon o obligacionim odnosima

član 156 st. 1 i 2

Da bi bili ispunjeni uvjeti za uklanjanje opasnosti od štete, ona treba da bude konkretna i izvjesna, a ne uvjetovana nekim potpuno neizvjesnim događajem kao što je namjera gradnje skladišta.

Obrazloženje:

"Revident smatra da je drugostepeni sud na utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo, odredbe člana 156. ZOO kada je odbio tužbeni zahtjev, jer po tužitelju činjenica namjere gradnje skladišta na predmetnoj parceli, te činjenica da nije bio prisutan izgradnji trafo stanice i da mu nije isplaćena naknada za zamljište na kojem je postavljena, su bile dovoljan osnov za usvajanje tužbenog zahtjeva.

Suprotno stavu revizije, da bi bili ispunjeni uvjeti iz člana 156. stav (1) i (2) ZOO, opasnost od štete treba biti konkretna i izvjesna, a ne uvjetovana nekim potpuno neizvjesnim događajem (namjere gradnje skladišta). Budući da je u postupku utvrđeno da ne postoji pravno relevantna uzročna veza između trafo stanice, opasnosti od štete, te namjere tužitelja da gradi skladište, to drugostepeni sud na utvrđeno činjenično stanje pravilno je primijenio materijalno pravo, odredbe člana 156. stav (1) i (2) ZOO, kada je u cijelosti odbio tužbeni zahtjev tužitelja, jer i po stavu ovog suda razlog zbog kojeg tužitelj traži izmještanje trafo stanice, radi nemogućnosti izgradnje skladišta građevinskog materijala, zato što mu nije isplaćena naknada za zauzeto zemljište, nisu razlozi koji potvrđuju postojanje bilo kakve opasnosti od štete predmetne trafo stanice njemu ili neodređenom broju lica, niti potvrđuju da je ona izvor bilo kakve opasnosti za njega ili okolinu, zbog čega nije bilo osnova za usvajanje tužbenog zahtjeva u smislu odredbi člana 156. stav (1) i (2) ZOO."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 33 0 P 057385 19 Rev od 7.5.2019. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]