BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#408
ZABRANA NAPUŠTANJA BORAVIŠTA

Zabrana napuštanja boravišta može se primijeniti ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao pobjeći, sakriti se, otići u nepoznato mjesto ili u inostranstvo.
Ova mjera određuje se rješenjem suda na prijedlog tužioca i njom se osumnjičenom zabranjuje da bez odobrenja napusti mjesto boravišta.
Uz ovu zabranu, u rješenju mogu se kumulativno odrediti i druge zabrane - kao:
1. posjećivanje određenih mjesta,
2. sastajanje sa određenim licima,
3. naređenje da se povremeno javlja određenom organu,
4. oduzimanje putne isprave ili vozačke dozvole,
5. zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti.
Ne može se zabraniti komuniciranje sa braniocem.
U rješenju kojim se određuje ova zabrana unosi se upozorenje osumnjičenom da se protiv njega može odrediti pritvor ukoliko prekrši izrečene zabrane.
Rješenje u istrazi donosi SPP, a poslije podizanja optužnice, SPS, a nakon dostavljanja predmeta sudiji odn. vijeću u svrhu zakazivanja glavnog pretresa – taj sudija odn. predsjednik vijeća.
Ove mjere mogu trajati dok postoji potreba a najduže do pravosnažnosti presude.
Postoji obaveza da organ koji je donio rješenje svaka dva mjeseca ispituje opravdanost primjene ovih mjera.
Protiv rješenja kojim se određuju, produžavaju ili ukidaju ove mjere, stranke i branilacj mogu podnijeti žalbu, a tužilac i protiv rješenja kojim je njegov prijedlog za primjenu mjere odbijen. O žalbi odlučuje vijeće vanraspravno vijeće u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

https://www.advokat.attorney

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]