BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#2785
Vrste boravka u Bosni i Hercegovini

Vizni boravak je boravak stranca u BiH u periodu navedenom u vizi. Viza BiH može biti izdata za ulazak, tranzit, kratkoročni ili dugoročni boravak, te ovisno o navedenom razlikujemo i tri osnovna tipa vize (viza tipa A, viza tipa C i viza tipa D). Detaljnije podatke o uslovima i procedurama izdavanja viza su propisani u Poglavlju II, Odjeljak C. Zakona o strancima.

Bezvizni boravak je boravak u BiH stranca koji dolazi iz države bezviznog režima. Stranci koji su odlukom Vijeća ministara oslobođeni pribavljanja vize za ulazak u BiH, imaju pravo na ulazak i boravak u zemlji ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Privremeni boravak je boravak stranca u BiH u trajanju do jedne godine, ako dozvolom boravka nije drugačije određeno. Privremeni boravak se odobrava po nekom od zakonom propisanih osnova, te se u tom kontekstu uz zahtjev prilaže dokumentacija kojom se pravda osnov boravka kao i drugi dokazi kojim se dokazuju opšti uslovi za odobrenje boravka.

Stalni boravak je boravak stranca u BiH u neograničenom trajanju. Stalni boravak se može odobriti strancu nakon proteka najmanje pet godina odobrenih privremenih boravaka prije podnošenja zahtjeva za stalni boravak.

https://epravo.ba/

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]