BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#89
USTUPANJE UGOVORA

- Radi se o pravnom poslu kojim jedna ugovorna strana (ustupilac), kao ugovorna strana u dvostrano teretnom ugovoru, ustupa ugovor trećem licu (primalac), tako da to treće lice postaje ugovorna strana sa svim pravima i obvezama koje je imao ustupilac kao ugovarač.
- Ustupanje je moguće kod dvostrano-teretenih ugovora, kod kojih svaka ugovorna strana ima istovremeno i prava i obveze. Ovo prenošenje nije moguće kod strogo ličnih obveza.
- Za punovažnost ustupanja potrebno je:
1) da druga ugovorna strana pristane na prenošenje ugovora i
2) da se zaključi ugovor između ustupioca i primaoca o ustupanju ugovora (koji mora biti zaključen u formi propisanoj za ugovor koji se ustupa).
- Ustupilac garantuje samo da je ustupljeni ugovor pravno valjan, a ne garantuje da će se u novom odnosu izvšiti međusobne ugovorne obaveze.

www.advokat.attorney

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSK[…]