Page 1 of 1

Ustupanje ugovora

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:03 pm
by pravnik
USTUPANJE UGOVORA

- Radi se o pravnom poslu kojim jedna ugovorna strana (ustupilac), kao ugovorna strana u dvostrano teretnom ugovoru, ustupa ugovor trećem licu (primalac), tako da to treće lice postaje ugovorna strana sa svim pravima i obvezama koje je imao ustupilac kao ugovarač.
- Ustupanje je moguće kod dvostrano-teretenih ugovora, kod kojih svaka ugovorna strana ima istovremeno i prava i obveze. Ovo prenošenje nije moguće kod strogo ličnih obveza.
- Za punovažnost ustupanja potrebno je:
1) da druga ugovorna strana pristane na prenošenje ugovora i
2) da se zaključi ugovor između ustupioca i primaoca o ustupanju ugovora (koji mora biti zaključen u formi propisanoj za ugovor koji se ustupa).
- Ustupilac garantuje samo da je ustupljeni ugovor pravno valjan, a ne garantuje da će se u novom odnosu izvšiti međusobne ugovorne obaveze.

www.advokat.attorney