BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#245
Uslovni otpust

Član 45. ZKP FBiH - Uslovni otpust
(1) Osuđeni koji je izdržao polovinu, te, izuzetno, osuđeni koji je izdržao jednu trećinu kazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora, pod uslovom da ne učini novo krivično djelo prije isteka trajanja kazne (uslovni otpust).
(2) Osuđeni koji je izdržao polovinu kazne zatvora može biti oslobođen izdržavanja kazne zatvora ako se za vrijeme izdržavanja kazne zatvora njegovo ponašanje popravi do te mjere da se može opravdano očekivati da će se nakon otpusta s izdržavanja kazne zatvora ponašati primjereno, a naročito da neće učiniti krivična djela. Prilikom odlučivanja o uslovnom otpustu osuđenog, uzet će se u obzir njegovo ponašanje tokom izdržavanja kazne i druge okolnosti koje ukazuju na to da je svrha kažnavanja postignuta.
(3) Osuđeni koji je izdržao jednu trećinu kazne zatvora može biti uslovno otpušten ukoliko postoje uslovi iz stava 1. ovog člana i ukoliko posebne okolnosti vezane za ličnost osuđenog jasno ukazuju da je postignuta svrha kažnjavanja.
(4) Osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora može biti uslovno otpušten nakon izdržane tri petine te kazne.
Institucija uslovnog otpusta je nastala na ideji popravljanja kao svrsi kažnjavanja, što znači da nije potrebno insistirati na izdržavanju kazne zatvora ako se učinilac popravio, već mu naprotiv treba pomoći u njegovoj socijalnoj readaptaciji puštanjem na slobodu uz određ. uslove i obaveze.
Uslovni otpust se sastoji u prijevremenom otpuštanju osuđenika sa izdržavanja zatvorske kazne ukoliko su ispunjene određene pretpostavke i ispoštovani postavljeni uslovi. Kada istekne vrijeme uslovnog otpusta, kazna se smatra izdržanom, osim ako uslovno otpušteni ne prekrši postavljene uslove, kada se otvara pitanje njegovog opoziva.
Uslovni otpust ima sličnosti sa uslovnom osudom, jer se i u jednom i u drugom slučaju na određeni način suspenduje kazna lišenja slobode, s tom razlikom što uslovnoj osudi ne prethodi ni djelimično izdržavanje kazne i što uslovnu osudu mogu da prate određeni oblici nadzora, dok u našem sistemu uslovnog otpusta vršenje nadzora nad uslovno otpuštenim ne postoji.
Uslovni otpust je moguć ako je osuđeni izdržao 1/2, a izuzetno i 1/3 kazne zatvora, pod uslovom da ne učini novo krivično djelo prije isteka trajanja kazne.
Pored navedenih formalnih pretpostavki, za korištenje privilegije uslovnog otpuštanja, neophodno je ispunjenje i određenih materijalnih uslova koji se odnose na samog osuđenog, tj. da se on svojim dobrim vladanjem, tokom izdržavanja zatvorske kazne, tako popravio da se može opravdano očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a posebno da neće činiti kriv. djela.
Kada je u pitanju uslovno otpuštanje nakon izdržane 1/3 kazne zatvora, neophodno je da postoje i posebne okolnosti vezane za ličnost osuđenog koje očigledno ukazuju da je postignuta svrha kažnjavanja.
Posebno je regulisano pitanje uslovnog otpusta kod kazne dugotrajnog zatvora koji može uslijediti nakon izdržane 3/5 te kazne.

http://www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]