BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#418
USLOVI ZA POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

Optuženom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu žalbe na presudu ili na rješenje o primjeni mjere sigurnosti - sud će dopustiti povraćaj u pređašnje stanje radi podnošenja žalbe ako u roku od 8 dana od dana prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok podnese molbu za povraćaj u pređašnje stanje i ako istovremeno s molbom preda i žalbu. Poslije proteka roka od 3 mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje.
O povraćaju u pređašnje stanje odlučuje sudija, odn. predsjednik vijeća koje je donijelo presudu ili rješenje koje se pobija žalbom. Protiv rješenja kojim se dopušta povraćaj u pređašnje stanje nije dopuštena žalba.
Molba za povraćaj u pređašnje stanje ne zadržava, po pravilu, izvršenje presude, odnosno rješenja o primjeni mjere sigurnosti ili odgojne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi, ali sud može odlučiti da se s izvršenjem zastane do donošenja odluke po molbi.

https://www.advokat.attorney/

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]