BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#95
UGOVORNA KAZNA

- Ugovorna (konvencionalna) kazna je unaprijed ugovoren ili utvrđen iznos novca ili neke druge imovinske koristi koju dužnik obećava da isplati povjeriocu u slučaju da ugovorenu nenovčanu obavezu:
a) ne ispuni ili
b) neuredno je ispuni ili
c) zakasni sa njenim ispunjenjem.
- Ugovorna kazna predstavlja osiguranje povjeriočevog potraživanja, a poseban značaj ima u privrednim sporovima. Odnosi se samo na nenovčana potraživanja, jer na novčanim potraživanjima se kao sredstvo obezbjeđenja primjenjuje kamata.
- Mora biti ugovorena u formi predviđenoj za ugovor iz koga proizilazi dužnikova obaveza (tzv. paritet forme);
- Često se predviđa u samom ugovoru kao posebna klauzula, a moguće je da se sastavi poseban akcesoran ugovor o ugovornoj kazni;
- Ako dužnik ne ispuni obavezu ili je ne ispuni na ugovoreni način, povjerilac može alternativno zahtjevati od dužnika ili da ispuni ugovorenu obavezu ili da plati ugovornu kaznu; a kad je kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja sa ispunjenjem obaveze, ima pravo da kumulativno zahtjeva i jedno i drugo.

Izvor: Attorney

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj[…]

ZAKON O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI Republike Srp[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom po[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Re[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja