BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By Taner
#2158
Ako Izvodjac zeli nekoj firmi (podizvodjac2) dodjeliti dio radova koji su vec ugovoreni sa drugom firmom (podizvodjac1), misljenja sam da je, prije poduzimanja bilo kakvih pravnih radnji, potrebno izvrsiti izuzimanje tih istih radova uz saglasnost podizvodjaca1.

Interesuje me da li je sa pravnog aspekta moguce primijeniti i drugaciji pristup koji obuhvata sljedece:
(a) izradu ugovora sa podizvodjacem2 koji vec sadrzi odredjene stavke (radove) koje su predmet ugovora sa podizvodjacem1 (bez opcije izuzimanja istih);
(b) placanje stavki (radova) podizvodjacu2 nakon realizacije;
(c) prefakturiranje tih stavki (radova) podizvodjacu1;
(d) ishodovanje prethodne saglasnosti u formi izjave od podizvodjaca1, a u svrhu obavljanja radnji pod (a), (b) i (c).
Krajnji cilj: ostvarivanje finansijske koristi i uvodjenje novog podizvodjaca(2) koji ne zeli ugovor sa podizvodjacem1 vec direktno sa Izvodjacem.

Imajuci u vidu sve gore navedeno, ipak vjerujem da je pristup opisan u prvom paragrafu jedino ispravan i mjerodavan. Nisam siguran da li drugi pristup mozda cak kolidira sa ZOO. U tom smislu, zamolio bih za strucno-pravno misljenje u konkretnom slucaju.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]