BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2603
UGOVOR O GRAĐENJU

Toje ugovor o djelu, ugovori o djelu ne moraju bit u pismenom obliku

To je ugovor o djelu kojim se izvođač obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku , određenu građevinu na određenom zemljištu ili da na takvom zemljištu odnosno na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a naručilac ili investitor se obavezuje da mu za to isplati određenu cijenu.

Pod građevinom podrazumjevamo: zgrade, mostove, tunele, vodovode, kanalizacije, ceste, željezničke pruge, brane, bunare i ostale građevinske objekte čija izrada zahtjeva veće i složenije radove .

Rok -Osnovno kod ugovora o građenju je da je izvođač dužan da ugovorene radove izvede u ugovorenom roku, što znači da je rok bitan elemenat ugovora, pored predmeta i cijene.Taj rok se može ugovoriti za radove u cijelini ili po pojedinim fazama.

Cijena-Kod ovog ugovora cijena mora biti precizno određena a ne odrediva. Određuje se kao jedinična cijena ili kao ukupno ugovorena cijena za cijeli objekat.


Rokovi garancije za gradnju objekta- teku od trenutka primopredaje radova između investitora i izvođača. Od tada prelazi i rizik sa izvođača na investitora.
Primopredaja radova se ne smatra tehnički pregled od strane nadležnih organa koji izdaju upotrebnu dovzvolu., ovo iz razloga što se tehničkim pregledom utvrđuje tehnička ispravnost objekta u općem interesu, a ne da li je izvođač ispunio sve svoje ugovorene obaveze.Dakle, treba razlikovati kolaudaciju odnosno tehnički pregled od superkolaudacije odnosno prijem objekta od strane investitora.

www.epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]