BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#412
TRAJANJE PRITVORA U ISTRAZI

1. U fazi istrage pritvor određuje SPP i to po obrazloženom prijedlogu tužioca. U svom prijedlogu tužilac je dužan navesti razloge na kojima temelji svoj prijedlog. Sudija za prethodni postupak će uvijek preispitati osnovanost prijedloga tužioca za određivanje pritvora. Ukoliko nađe da je taj prijedlog osnovan, donosi rješenje o određivanju pritvora i po tom rješenju pritvor može trajati najduže do 1 mjeseca od dana lišenja slobode. Protiv tog rješenja osumnjičeni ima pravo žalbe vanraspravnom vijeću istog suda. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Po isteku ovog roka osumnjičeni će se pustiti na slobodu ili će se donijeti rješenje o produženju pritvora

2. Dakle, po isteku roka na koji je pritvor određen, osumnjičeni se može zadržati u pritvoru samo na osnovu rješenja o produženju pritvora. Ovo rješenje donosi vanraspravno vijeće istog suda također samo po obrazloženom prijedlogu tužioca. Po ovom rješenju pritvor može trajati najduže 2 mjeseca. Sud mora voditi računa o tome za koliko vremena tužilac traži da se pritvor produži, jer tužilac npr. može tražiti da se pritvor produži za samo jedan mjesec, ali prije isteka tog roka može tražiti da se priduži za još jedan mjesec. Dakle, vanraspravno vijeće ima ovlaštenje da pritvor produži za najviše do dva mjeseca, što zavisi od njegove ocjene o tome koliko je vremena potrebno za provođenje istražnih radnji koje traži tužilac.

3. Kada su u pitanju kriv. djela zapriječena kaznom preko 10 godina ili težom kaznom, pritvor se može produžiti najviše još za 3 mjeseca. Za ovo produženje moraju postojati naročito važni razlozi, koje tužilac obrazlaže u svom prijedlogu. Koji su to «naročito važni razlozi», zakon ne određuje, ali svakako da to moraju biti takvi razlozi da u velikoj mjeri opravdavaju produženje pritvora, što se mora posebno cijeniti u svakom konkretnom slučaju. I ovdje, pritvor se produžava po obrazloženom prijedlogu tužioca. O produženju pritvora u ovoj situaciji odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije. I protiv tog rješenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje apelaciono vijeće Vrhovnog suda.

4. Međutim, prema najnovijim izmjenama i dopunama ZKP-a, pritvor u istrazi može se izuzetno u složenim predmetima kada su u pitanju krivična djela za koja je propisan dugotrajni zatvor, pritvor se može izuzetno produžiti za još 3 mjeseca. Prijedlog za ovo produženje podnosi tužilac. Taj prijedlog sadrži izjavu kolegija tužilaštva o potrebnim mjerama koje treba preduzeti da bi se istraga okončala. I protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. O ovom produženju odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije, a o žalbi apelaciono vijeće Vrhovnog suda.

Dakle, pritvor u istrazi zavisno od propisane kazne za krivično djelo u pitanju, važnosti razloga i složenosti predmeta može trajati 1 + 2 + 3 + 3 = ukupno 9 mjeseci. Ako se do isteka navedenih rokova ne potvrdi optužnica, osumnjičeni će se pustiti na slobodu.

https://www.advokat.attorney/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]