BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3891
Svojstvo člana grupe za organizirani kriminal
1.
Član 2. stav 18. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine1

ZA SAMO SVOJSTVO ČLANA GRUPE ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL NE TRAŽI SE DA JE SVAKA OSOBA KOJA JE ČLAN ORGANIZIRANE GRUPE LJUDI OD NAJMANJE TRI OSOBE LIČNO UČINILA KRIVIČNO DJELO (JEDNO ILI VIŠE NJIH) ZA KOJA SE PO ZAKONU MOŽE IZREĆI KAZNA ZATVORA PREKO TRI GODINE ILI TEŽA KAZNA NEGO SE ZAHTIJEVA PRIPADNOST GRUPI KOJA JE DJELOVALA U CILJU UČINJENJA TAKVIH KRIVIČNIH DJELA I SVIJEST O TOME.

Iz obrazloženja:

„Osporavajući prvostepeno rješenje, branitelj optuženog A.V. najprije ističe da, u konkretnom slučaju, nije ispunjen formalnopravni uvjet u pogledu zaprijećene krivičnopravne sankcije iz člana 2. stav 18. KZ FBiH2 da bi se ovaj optuženi uopšte mogao smatrati članom grupe za organizirani kriminal, pa time i učinitelj krivičnog djela Organizirani kriminal iz člana
342. stav 1. KZ FBiH. Ovakav stav branitelj zasniva na činjenici da je za krivično djelo Organiziranje otpora iz člana 361. stav 1. KZ FBiH koje je, prema optužnici, optuženi A.V. učinio kao član grupe za organizirani kriminal, zaprijećena kazna zatvora do tri godine, a ne preko tri godine kako to imperativno zahtijeva odredba člana 2. stav 18. KZ FBiH3.

Ovaj sud ne smatra izneseno pravno stajalište branitelja optuženog A.V. ispravnim.

Naime, u odredbi člana 2. stav 18. KZ FBiH4 dato je značenje izraza „grupa za organizirani kriminal“ u smislu KZ FBiH. Tom odredbom propisano je da je grupa za organizirani kriminal organizirana grupa ljudi od najmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine ili teža kazna. Iz te definicije proizilazi da je za zaključak o postojanju grupe za organizirani kriminal, u smislu KZ FBiH, potrebno utvrditi da je organizirana grupa ljudi od najmanje tri osobe djelovala u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine ili teža kazna. Međutim, to ne znači da grupa za organizirani kriminal, uz djelovanje u cilju učinjenja navedenih krivičnih djela, ne može istovremeno djelovati i u cilju učinjenja krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora

do tri godine. Za samo svojstvo člana grupe za organizirani kriminal ne traži se, dakle, da je svaka osoba koja je član organizirane grupe ljudi od najmanje tri osobe lično učinila krivično djelo (jedno ili više njih) za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine ili teža kazna nego se zahtijeva pripadnost grupi koja je djelovala u cilju učinjenja takvih krivičnih djela i svijest o tome.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 09 0 K 023702 16 Kž 11 od 29.07.2016. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]